Move enclosed controls türkçesi Move enclosed controls nedir

  • Açık denetimleri taşı.

Move enclosed controls ingilizcede ne demek, Move enclosed controls nerede nasıl kullanılır?

Move : Hareket ettirmek. Hareket etmek. Kımıldatmak. Oynatmak. Teklif etmek. Kıpırdanmak. Kımıldamak. Veriyi ana bellekte bir yerden başka bir yere aktarma. Bir cismin başka bir cisme ya da cisimlere göre yer değiştirme eylemi. Bilgisayar, bilişim, uzay alanlarında kullanılır.

Enclosed : Ekli. Kuşatılmış. Ekli (dosya vb). İlişikteki. İlişikte gönderilen. Ekteki. Kapanmış. Etrafı çevrili. İliştirilmiş. Çevrelenmiş.

Controls : Denetim. Denetimler. Kumanda. Bir makinayı düzenleyen ve yönlendiren aletlerin ayarlanması.