Muhtel nedir, Muhtel ne demek

Muhtel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Düzeni bozulmuş, bozuk

Muhtel tanımı, anlamı:

Muhtelif : Zıt, birbirini tutmayan. Çeşit çeşit, çeşitli.

Muhtelis : Kamu malını zimmetine geçiren, çalan.

Muhtelit : Karma.

Düzen : Yerleştirme, tertip. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Bez dokuma tezgâhı. Dolap, hile. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Alet edevat takımı.

Bozuk : Madenî para, bozuk para. Kötümser, gergin, huzursuz, karışık. Bozulmuş olan. Türk halk müziğinde, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük dokuz telli bir saz. Kızgın, sıkıntılı. Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ).