Muvazzaf hizmet nedir, Muvazzaf hizmet ne demek

Muvazzaf hizmet; bir askerlik terimidir.

  • Askerlik çağına giren erkeklerin yapmakla yükümlü bulundukları askerlik görevi

Muvazzaf hizmet kısaca anlamı, tanımı:

Muvazzaf : Silahlı Kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler. Bir görev ve hizmetle yükümlü olan (kimse).

Hizmet : Görev, iş. Bakım, özen, ihtimam. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma.

Askerlik : Asker olma durumu, askerlik hizmeti, bayrakaltı, askeriye.

Erkek : Yetişkin adam, bay, er kişi. Koca. Sözüne güvenilir, mert. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Sert, kolay bükülmez. Sperma oluşturan organizma.

Yapmak : Yol almak. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak. Salgılamak, çıkarmak. Dışkı çıkarmak. Olmak. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek. Düzenli bir duruma getirmek. Edinmek, sahip olmak. Gerçekleştirmek. Onarmak, tamir etmek. Bir durum yaratmak. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek. Evlendirmek. Olmasına yol açmak. Davranmak, hareket etmek. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Üretmek.

 

Yükümlü : Bir şeyi yapma zorunluluğu olan, memur, mükellef.

Görev : İşlev. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Resmî iş, vazife. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.

Diğer dillerde Muvazzaf hizmet anlamı nedir?

İngilizce'de Muvazzaf hizmet ne demek? : active service