Nastiness türkçesi Nastiness nedir

Nastiness ingilizcede ne demek, Nastiness nerede nasıl kullanılır?

Nastic movement : Nasti. Bitkilerde uyan yönüne bağlı olmayan hareketler.

Nastier : Kötü. Hoşa gitmeyen. Fena. Ağır. Çirkin. Kirli. İğrenç. Edepsiz. Ciddi. Nahoş.

Nastiest : Pis. Müstehcen. Fırtınalı. Ciddi. Kötü. Kirli. Çirkin. İğrenç. Ayıp. Edepsiz.

Nastily : İğrenç şekilde. Yapılı.

Aesthetic gymnastics : Estetik jimnastik. Atletlerin aynı zamanda görsel olarak güzel performans yaratmaları gerektiği jimnastik türü (dans, aksesuarlar, vs. kullanarak).

Anastigmat : Astigmatizm olmayan lensler.

Dynastic : Hanedan. Hanedana ait.

Dynasties : Temiz soy. Hanedan. Sülale. Soy. Köklü aile. Han soyu.

Championship in gymnastics : Belli cimnastik alıştırmalarında, en üstün başarı göstereni ayırmak amacıyla yapılan yarışmalar. Cimnastik birincilikleri.

Anastigmatic lens : Yayıkmercek. Anastigmat mercek. Astigmatlık düzeltici mercek.

İngilizce Nastiness Türkçe anlamı, Nastiness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Nastiness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Malice : Haset. Kasıt. Kötü niyet. Şer. Melanet. Fesat. Muziplik. Kötülük etme isteği. Garaz. Kin.

 

Filth : Kir. Bozuk ağız. İğrenç. Çepel. Müstehcen film. Ağzı bozukluk. Açık saçıklık. Pasak.

Devilments : Kurnazlık. Şeytanlık. Muzırlık. Haylazlık.

Judas kiss : İhanet.

Acrimonies : Hırçınlık. Terslik. Akrimoni. Sertlik. Keskinlik. Acılık.

Grimed : Deri kiri. Kir. Kirletmek. Çepel. Pis. Pisletmek. Kir tabakası.

Blighter : Gıcık herif. Herif. Sinir bozucu tip. Boş herif. Genç adam. Delikanlı. Gıcık tip.

Fearfulness : Korkunçluk. Ürkeklik. Korkma durumu. Korkuyor olma durumu.

Biliousness : Terslik. Asabilik. Dargınlık. Sinirlilik. Safra ile ilgililik. Çabuk öfkelenme. Safra ile ilgili olma. Aksilik.

Contamination : Enfekte olma. Kirletilme (mikrop veya zehir vb ile). Kirlenme (mikrop veya zehir vb ile). Atık. Kirletme (mikrop veya zehir vb ile). Kontaminasyon. Bir bölgede, laboratuarda, insan organizmasında ya da vücudun dış kısımlarında radyoaktif maddenin istem dışı bulunması. Kirletme. Yabancı madde etkisiyle kirlenme veya saflığını kaybetme, enfekte olma, kontaminasyon, hlk. arız olma. yemin doğal yapısında bulunmadığı halde işlem sırasında veya daha sonra zehirli maddeler, yabancı ot tohumları, böcek ve diğer yabancı maddelerin yeme karışması. hasta veya ölmüş hayvanlardan alınan marazi maddelerin veya bu marazi maddelerden elde edilen kültürlerin tesadüfen başka mikroplarla bulaşabilmesi.

Nastiness synonyms : malevolency, escapade, mischievousness, acrimoniousness, betrayals, foulness, perfidiousness, hellishness, awful, frightful, bad temper, bile, cocksucker, barbarousness, grime, foul play, miserableness, fooling, deviltries, malevolence, damnableness, biles, deviltry, insidiousness, nasty, guilefulness, cruds, crud, cattiness, impishness, filthiness, fulsomeness, abominableness.

 

Nastiness zıt anlamlı kelimeler, Nastiness kelime anlamı

Niceness : Güzellik. Titizlik. Sevimlilik. İncelik. Dakiklik. Kibarlık. Hoşluk.

Pleasantness : Zevk. Hoşa gitme. Memnuniyetlik. Hoşa giden şey. Memnuniyet. Tatlılık. Güzellik. Hoşluk.

Nice : Güzel. Kibar. Düşünceli. Duyarlı. Hassas. Dakik. Latif. Yanlış. Nahoş. Tatlı.

Nastiness antonyms : sanitariness.

Nastiness ingilizce tanımı, definition of Nastiness

Nastiness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Obscenity. The quality or state of being nasty. Also, indecency. Extreme filthness. Dirtiness.