Ambi nedir English: Ali is ambidextrous. Turkish: Ali çok yönlüdür. English: Ali has ambition. Turkish: Ali hırsı vardır. English: Ali is a very ambitious person. Turkish: Ali çok hırslı bir kişi. English: Ali is ambit...

 
 
 

Ambidexterities nedir ne demek

Ambidexterities nedir : Çift ellilik. İki elini de aynı beceriyle kullanabilme. İki elini eşit biçimde kullanabilme becerisi. İki yüzlülük. İki elini de kullanabilme. İki elini de aynı şekilde kullanabilme. Sözcükler, direkt olarak Ambidexterit...

Ambidexterous nedir ne demek

Ambidexterous nedir : İki yüzlü. İki elini de kullanabilen kimse. İki elini aynı şekilde kullanabilen kimse. Hem davalı hem de davacıdan rüşvet alan jüri üyesi. Ambidexterities : İki elini de kullanabilme. Çift ellilik. İki elini de aynı bece...

Ambidextrously nedir ne demek

Ambidextrously nedir : İki elini de kullanabilen. İki elini aynı şekilde kullanabilen. Elinden her iş gelen. İkielli. İki yüzlü. Çok yönlü. İki elini de aynı biçimde kullanabilen. İki elini aynı beceriyle kullanabilen. İki elini aynı biçimde k...

Ambidextry nedir ne demek

Ambidextry nedir : İki elini aynı biçimde kullanabilen. İki elini de kullanabllen. İkielli. İki elini aynı beceriyle kullanabilen. Çok yönlü. İki elini de kullanabilen. İki elini aynı şekilde kullanabilen. İki yüzlü. İki elini de aynı biçi...

Ambiences nedir ne demek

Ambiences nedir : Çevresel özellik. Ambiyans. Bir yerin havası. Muhit. Ambians. Hava. Atmosfer. Ortam. Çevre. Ambient : Çevre. Çevredeki. Çevreleyen. Ortama ait. Kuşatan. Ortam. Çevresel. Çevreyi saran. Yerel (ısı veya basınç). Ambiyant. ...

Ambient air nedir ne demek

Ambient air nedir : Çevresel. Ambiyant. Çevreleyen. Yerel (ısı veya basınç). Kuşatan. Çevre. Çevreyi saran. Çevredeki. Ortam. Ortama ait. Air : Yayına sokmak. Çalım. Bir opera yapıtında ya da oratoryoda ezgi. Caka satmak. Tavır. Genel durum...

Ambient dose nedir ne demek

Ambient dose nedir : Kuşatan. Ortam. Çevredeki. Ambiyant. Yakın civar. Yerel (ısı veya basınç). Çevreleyen. Ortama ait. Çevresel. Çevre. Dose : Bir defada verilen ilaç miktarı. Dozunu ayarlamak. Belli ölçüde ilaç vermek. Belli bir dozda ilaç...

Ambient light nedir ne demek

Ambient light nedir : Yakın civar. Kuşatan. Ambiyant. Çevre. Çevreleyen. Çevresel. Çevreyi saran. Ortam. Yerel (ısı veya basınç). Ortama ait. Light : Işık vermek. Görme organına bağlı ya da görme organı aracılığı ile olan bütün duyulanma ve a...

Ambiance nedir : Gambiya'ya ait (batı afrika'da bir ülke). Gambiya. Gambiya'ya özgü. Gambiyalı. Gambian sleeping sickness : Gambiya uyku hastalığı. Orta ve batı afrika’da insanlara glossina palpalis, g. tachinoides ve g. fuscipes türü çe...

Ambidexter nedir ne demek

Ambidexter nedir : İki elini eşit biçimde kullanabilme becerisi. İki yüzlülük. İki elini de aynı beceriyle kullanabilme. Çift ellilik. İki elini de kullanabilme. Ambidexterity : İki elini de aynı beceriyle kullanabilme. İki elini de aynı ş...

Ambidexterity nedir ne demek

Ambidexterity nedir : İki yüzlülük. Çift ellilik. İki elini eşit biçimde kullanabilme becerisi. İki elini de kullanabilme. İki elini de aynı beceriyle kullanabilme. Ambidexter : İki yüzlü. İki elini de kullanabilen kimse. Hem davalı hem de da...

Ambidextrous nedir ne demek

Ambidextrous nedir English: We're ambidextrous. Turkish: Biz çok yönlüyüz. English: I'm ambidextrous. Turkish: Ben çok yönlüyüm. English: Ali is ambidextrous. Turkish: Ali çok yönlüdür. : Çok yönlü olarak. İki yüzlü bir şekild...

Ambidextrousness nedir ne demek

Ambidextrousness nedir : İki elini aynı biçimde kullanabilen. İki elini de kullanabllen. İki elini aynı şekilde kullanabilen. İkielli. İki yüzlü. Elinden her iş gelen. İki elini de aynı biçimde kullanabilen. İki elini de kullanabilen. Çok yönlü....

Ambience nedir English: It is a terrible ambience. Turkish: Bu berbat bir ambiyans. : Hava. Muhit. Atmosfer. Çevre. Ambians. Çevresel özellik. Ambiyans. Ortam. Ambient : Çevresel. Ortama ait. Ortam. Yerel (ısı veya basınç). Çevreyi ...

Ambient nedir English: They interpret ambient electronic music. Turkish: Onlar ortamı elektronik müzikle yorumluyor. air : Bir bölgenin havası. Dış hava. Atmosfer. Çevreleyen hava. Ortam havası. Çevre havası. Ambient air humidity :...

Ambient air humidity nedir ne demek

Ambient air humidity nedir : Yerel (ısı veya basınç). Ortam. Kuşatan. Çevre. Ambiyant. Yakın civar. Çevreleyen. Çevresel. Ortama ait. Çevredeki. Air : Açılmak. Eda. Genel durum. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Oylumca % 78 azot, % 21 oksijen, %...

Ambient dose rate nedir ne demek

Ambient dose rate nedir : Ortama ait. Çevredeki. Yerel (ısı veya basınç). Çevreyi saran. Çevresel. Ambiyant. Çevre. Kuşatan. Yakın civar. Ortam. Dose : Dozlamak. Dozunu ayarlamak. Cinsel hastalık kapma. Belirli bir dozda ilaç. Bir parça. Doz. Kam...

Ambient lighting nedir ne demek

Ambient lighting nedir : Çevre. Ortam. Çevresel. Çevredeki. Ortama ait. Çevreleyen. Çevreyi saran. Yerel (ısı veya basınç). Yakın civar. Kuşatan. Lighting : Yakmak. Işıklandırma. Işıklama. İnmek. Rastlamak. Yükünü azaltmak. Düzenleme. Işıklandır...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim