Ambiences türkçesi Ambiences nedir

Ambiences ingilizcede ne demek, Ambiences nerede nasıl kullanılır?

Ambience : Çevresel özellik. Ambiyans. Bir yerin havası. Muhit. Ambians. Hava. Atmosfer. Ortam. Çevre.

Ambient : Çevre. Çevredeki. Çevreleyen. Ortama ait. Kuşatan. Ortam. Çevresel. Çevreyi saran. Yerel (ısı veya basınç). Ambiyant.

Ambient air : Atmosfer. Ortam havası. Bir bölgenin havası. Çevreleyen hava. Çevre havası. Dış hava.

Ambient air humidity : Ortam havası nemi. Çevre havası nemi.

Ambient dose : Çevre dozu. Yerleşim alanındaki bir noktada, yumuşak dokuyla soğrulan dozun dozölçerle ölçülen eşdeğeri.

Circumambient : Çevreleyen. Kuşatan. Etrafını çeviren.

Ambient radiation : Ortam ışınımı. Ölçüm ve belirleme dışı kalan doğal ya da yapay kökenli ışınım.

Ambient lighting : Ortamsal ışık. Yumuşak aydınlatma. Ortam ışığı. Dağınık aydınlatma. Sinema salonunda gösterim sırasındaki aydınlatma. tv. televizyon izlenirken göz sağlığı için gerekli oda aydınlatması. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Çevre ışığı. Çevre aydınlığı. Görünçlüğün dağınık ışıkla aydınlatılması.

Ambient dose rate : Yerleşim alanındaki bir noktada, yumuşak dokuyla soğrulan dozun dozölçerle ölçülen eşdeğer debisi. Çevre doz debisi.

 

Ambient noise level : Çevre gürültü seviyesi.

İngilizce Ambiences Türkçe anlamı, Ambiences eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ambiences ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Adjacencies : Dolay. Etraf. Civar.

Connexion : Akraba. Yakınlık. Bağ. İlinti. İrtibat. Bağlantı. İlgilenme. İlgi. Dost. Arkadaş.

Domains : Domain. Alan. Etki alanları. Mülk. Ülke. İlgi alanı. Malikane. Memleket.

Climates : İklim. Şartlar. Bölge.

Aureolas : Hale. Ayla. Ağıl. Işık halkası.

Feeling : Duygulu. Dokunma. Şefkat. Duygu. Duyarlı. Duyma. Dokunum. Bilinç. Sezgi. Hassasiyet.

Environments : Etraf.

Ambience : Bir yerin havası.

Tone : Nüanslamak. Tarz vermek. Ton. Renklendirme. Yumuşatmak. Bir sesin diklikle belirlenen özelliği. iki ses arasındaki aralığı ölçmede kullanılan birim. Bir çalgının tonu. Güç. Bilgisayar, gitar, gramer, sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Ambiences synonyms : genius loci, ambiance, aura, aerial, entourage, miasm, girthed, girth, smell, aero, atmosphere, impulse, aethers, environ, commons, ambients, geosphere, connection, gloominess, girths, aroma, flavour, entourages, domain, urge, ambient air, climate, circles, miasma, aerosphere, circuit, circumference, aeros.

Ambiences zıt anlamlı kelimeler, Ambiences kelime anlamı

Ambiences antonyms : adience.