Muhit nedir, Muhit ne demek

Muhit; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Çevre, yöre, etraf.
  • Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre

"Muhit" ile ilgili cümleler

  • "Geniş enginlere, bitmez ufuklara alışan korsanı bu dar muhit sıkıyordu." - N. Hikmet
  • "Büyük bir sevinç içinde olan Mevlâna, artık onu muhitine bağlayabilmek için bir çare düşünmüştü." - A. H. Çelebi

Zooloji alanındaki anlamı:

[Bakınız: çevre]

Muhit kısaca anlamı, tanımı:

Muhit edinmek : İlişkili olduğu, tanışık olduğu kimselerin sayısını çoğaltmak.

Çevre : Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Yağlık. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam.

Yöre : Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar. Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan un.

Etraf : Çevre. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu kimseler, yakınlar, muhit. Yanlar, taraflar.

 

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Sürek : Satmak için pazara götürülen hayvan sürüsü. Süren, devam eden zaman. Hızlı süren, hızlı giden.

İlişki : Bağlantı, temas. İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas.

İnsan : Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

Muhittin : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Dini canlandıran, dini ihya eden.

Muhit ile ilgili Cümleler

  • Ali Mary'ye Boston'da fakir bir muhitte büyüdüğünü söyledi.
  • Sakin bir muhitte yaşıyorum.
  • Bu muhitte yaşıyor.
  • Ali kesinlikle bu muhitten değil.

Diğer dillerde Muhit anlamı nedir?

İngilizce'de Muhit ne demek? : n. surroundings, domain, neighborhood, neighbourhood [Brit.], ambit, circle, entourage, milieu

Fransızca'da Muhit : milieu [le], cercle [le], ambiance [la]

Almanca'da Muhit : die Umgebung, der Kreis

Rusça'da Muhit : n. окружение (N), область (F)