Finans nedir Finans; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Finans" ile ilgili cümleler İktisat alanındaki kelime anlamı: Fon ve sermaye sağlamay...

 
 
 

Finans yöneticisi nedir ne demek

Finans yöneticisi nedir Finans yöneticisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir işletmede para, kredi ve döviz ile ilgili işl...

Özel finans kurumları nedir ne demek

Özel finans kurumları nedir Özel finans kurumları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tasarruf sahipleri tasarruflarının üretim sür...

Finansal kurum nedir ne demek

Finansal kurum nedir Finansal kurum; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kişilerden, kurumlardan veya hükümetlerden fon topla...

Finanse nedir Finanse; bir ekonomi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Finans...

Finansman bonosu nedir ne demek

Finansman bonosu nedir Finansman bonosu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşletmelerin kısa vadeli sermaye gereksinimlerini...

Ara finansman nedir ne demek

Ara finansman nedir Ara finansman; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşletmenin etkinlikleri sırasında ortaya çıkan ve ön...

Borcun yeniden finansmanı nedir ne demek

Borcun yeniden finansmanı nedir Borcun yeniden finansmanı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir borcun ödeme tarihinden önce yenisiy...

Dünya bankalararası finansal iletişim topluluğu nedir ne demek

Dünya bankalararası finansal iletişim topluluğu nedir Dünya bankalararası finansal iletişim topluluğu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üyeleri iki yüzden...

İç finansman nedir ne demek

İç finansman nedir İç finansman; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin gerçekleştirecekleri yatı...

Satış finansman şirketi nedir ne demek

Satış finansman şirketi nedir Satış finansman şirketi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Küçük perakendeci işletmelerin taksitli sa...

Telafi edici finansman kolaylığı nedir ne demek

Telafi edici finansman kolaylığı nedir Telafi edici finansman kolaylığı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dışsatımı birkaç tarım ürününe da...

Önfinansman nedir ne demek

Önfinansman nedir Önfinansman; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir işletmenin almış olduğu siparişi yerine getirebilme...

Özfinansman oranı nedir ne demek

Özfinansman oranı nedir Özfinansman oranı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir işletmenin belli bir dönemde, yatırım harcama...

Finans oligarşisi nedir ne demek

Finans oligarşisi nedir Finans oligarşisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kapitalizmin emperyalizm aşamasında, anonim şirk...

Finans şirketi nedir ne demek

Finans şirketi nedir Finans şirketi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kiralama, satın alma anlaşmalarına finansman sağlay...

Genel finans ortaklığı nedir ne demek

Genel finans ortaklığı nedir Genel finans ortaklığı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Alacak veya alacak haklarının karşılık göst...

Finansal nedir Finansal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Finans : Para, mal. Mali işler. Mali : Maliyeye ilişkin, maliye ile...

Finansal saydamlık nedir ne demek

Finansal saydamlık nedir Finansal saydamlık; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir şirketin finansal başarımına ilişkin anlaml...

Finansman nedir ne demek

Finansman nedir Finansman; bir ekonomi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Finans : Mali işler. Para,...

Açık finansman nedir ne demek

Açık finansman nedir Açık finansman; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bütçe açığının Merkez Bankası kaynakları kullanılar...

Banka dışı finansal aracılar nedir ne demek

Banka dışı finansal aracılar nedir Banka dışı finansal aracılar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Taşınır değer borsaları, bankerler, ka...

Destekleme finansman kolaylığı sübvansiyon hesabı nedir ne demek

Destekleme finansman kolaylığı sübvansiyon hesabı nedir Destekleme finansman kolaylığı sübvansiyon hesabı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Uluslararası Par...

Ek finansman kolaylığı nedir ne demek

Ek finansman kolaylığı nedir Ek finansman kolaylığı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ödemeler bilançosu büyük ölçüde açık veren ...

Pay belgiti finansmanı nedir ne demek

Pay belgiti finansmanı nedir Pay belgiti finansmanı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Pay belgiti çıkarıp satarak yapılan finansman....

Tampon stok finansman kolaylığı nedir ne demek

Tampon stok finansman kolaylığı nedir Tampon stok finansman kolaylığı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Uluslararası Para Fonu’na üye biri...

Uluslararası finansman kurumu nedir ne demek

Uluslararası finansman kurumu nedir Uluslararası finansman kurumu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Az gelişmiş ülkelerdeki büyümeyi art...

Özfinansman nedir ne demek

Özfinansman nedir Özfinansman; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir işletmenin yatırım harcamalarını borçlanmaya başvu...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim