Grow nedir English: A few days after new moon, we see a thin crescent in the western evening sky. The crescent Moon waxes, or appears to grow fatter, each night. Turkish: Yeni aydan sonra birkaç gün batı akşamı gökyüzünde ince b...

 
 
 

Grow into nedir ne demek

Grow into nedir English: Ken will grow into his brother's clothes by the end of the year. Turkish: Ken yıl sonuna kadar erkek kardeşinin elbiselerine sığacaktır. : Gelişme göstermek. Dönüşmek. Yetişmek. Lenmek. Yetiştirmek. Bırakmak....

Grow on nedir English: Apples grow on trees. Turkish: Elmalar ağaçlarda büyür. English: Don't waste wood. It doesn't grow on trees. Turkish: Ahşabı israf etmeyin. O, ağaçlarda yetişmez. English: Lemons grow on lemon trees and ...

Grow rife nedir ne demek

Grow rife nedir : Gelişmek. Uzatmak. Lenmek. Dönüşmek. Yetişmek. Bitmek. Leşmek. Lemek. Büyütmek. Artmak. Rife : Yaygın. Çok bulunan. Dolu. Hüküm süren. Salgın. Geçer. Mebzul. Bol. Genel. [#Grow a beard : Sakal bırakmak. Grow away from : ...

Grow together nedir ne demek

Grow together nedir : Bırakmak. Dönüşmek. Büyütmek. Gelişmek. Çoğalmak. Uzatmak. Lenmek. Bitmek. Yetiştirmek. Üretmek. Together : Aralıksız. Ortaklaşa. Birarada. Biraraya. Birlikte. Beraberce. Kesintisiz. Durmadan. Kuyruk (kimse). Özdenetimli...

Growable nedir a beard : Sakal bırakmak. Grow away from : Arası açılmak. (arkadaş vb) ayrılmak. Büyüyüp sığmamak. Bağları kopmak. Uzaklaşmak. Ayrı yaşamak. İle ilişkileri azalmak. İlişkisi bozulmak. Soğumak. Yakınlığını azaltmak. into : ...

Growers nedir grower : Pancar öndürücüsü. Pancar üreticisi. Vine grower : Asma yetiştiricisi. Üzüm yetiştiricisi. Bağcı. : Yetişen bitki. Bitki üreticisi. Yetiştirici. Bitki yetiştiricisi. Üretici. Yetiştirici (bitki). Vinegrower : Bağc...

Growing debt nedir ne demek

Growing debt nedir : Büyümekte olan. Tarım. Giderek artan. Gelişim. Büyüyen. Gelişme. Gelişen. Yetiştirme. Artan. Büyüme. Debt : Bir iktisadi karar biriminin bir diğerine karşı ödemesi gereken para veya yerine getirmek zorunda olduğu yükümlü...

Growing up nedir ne demek

Growing up nedir English: Our baby is growing up day by day. Turkish: Bebeğimiz günden güne büyüyor. English: Ali is growing up. Turkish: Ali büyüyor. English: I am growing up fast. Turkish: Hızlı büyüyorum. English: Ali is ...

Grow a beard nedir ne demek

Grow a beard nedir English: I think you should grow a beard. Turkish: Bence sakal bırakmalısın. English: Would you like to see your husband grow a beard? Turkish: Kocanın sakal bıraktığını görmek ister misin? English: Are you tryin...

Grow away from nedir ne demek

Grow away from nedir : Dönüşmek. Üretmek. Lenmek. Çoğalmak. Leşmek. Yetiştirmek. Gelişme göstermek. Yetişmek. Bırakmak. Bitmek. Away : Uzakta. Deplasman maçı. Deplasmanda. Bir yana. Durmadan. Uzak. Yok. Buradan. Devamlı. Yola çıkmış. [#From : ...

Grow old nedir English: I like people who are not afraid to grow old. Turkish: Yaşlanmaktan korkmayan insanları seviyorum. English: He never seems to grow older. Turkish: O, asla yaşlanıyor gibi görünmüyor. English: As we grow ...

Grow out of nedir ne demek

Grow out of nedir : Gelişme göstermek. Artmak. Dönüşmek. Yetişmek. Uzatmak. Leşmek. Büyümek. Çoğalmak. Lenmek. Üretmek. Out : Dışarıda. Dışarı atmak. Meydana çıkmak. Dışarı çıkarmak. Ortaya çıkmak. Kovmak. Yanmak. Kendini belli etmek. Çıkar...

Grow selection nedir ne demek

Grow selection nedir : Lenmek. Üretmek. Büyütmek. Büyümek. Çoğalmak. Artmak. Yetiştirmek. Yetişmek. Lemek. Dönüşmek. Selection : Seçme. Seçmeler. Seçme parçalar. Seçme şey. Toplum yaşamında bireylerin ya da kümelerin, yetenek ve güçlerine uygu...

Grow up nedir English: Did you grow up in Boston? Turkish: Boston'da mı büyüdün? English: Did you grow up near a beach? Turkish: Sahil kenarında mı büyüdünüz? English: Children grow up very quickly. Turkish: Çocuklar çok ...

Grower nedir grower : Pancar üreticisi. Pancar öndürücüsü. Vine grower : Bağcı. Üzüm yetiştiricisi. Asma yetiştiricisi. : Üretici. Yetişen bitki. Yetiştirici. [#Çiftçiler. Vinegrower : Bağcı. : Üzüm yetiştirip şarap yapan kimse. Bağcı....

Growing nedir English: Ali is growing a beard. Turkish: Ali sakal uzatıyor. English: A growing child who doesn't seem to have much energy perhaps needs medical attention. Turkish: Büyümekte olan enerjisi olmayan bir çocuğun be...

Growing fork nedir ne demek

Growing fork nedir : Yetiştirme. Gelişim. Büyüyen. Büyümekte olan. Tarım. Artan. Gelişme. Gelişen. Büyüme. Giderek artan. Fork : Çatal. Çatallaştırmak. Çatalla kaldırmak. Çatallaşmak. Bellemek. Kollara ayrılmak. Çatallanmak (yol). Ayrılmak. ...

Growl nedir English: My stomach started growling right there in the meeting. It was embarrassing. Turkish: Toplantı sırasında karnım guruldamaya başladı. Bu utanç vericiydi. English: Ali approached the growling dog. Turkish:...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim