Kuş nedir Kuş; bir hayvan bilimi terimidir. "Kuş" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Hindi. Dokuma tezgâhında gücülerin üstündeki bir çeşit ...

 
 
 

Kuş bakısı nedir ne demek

Kuş bakısı nedir Kuş bakısı; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kuşların uçuşlarına bakarak geleceği okumaya ...

Kuş benzeri sürüngenler nedir ne demek

Kuş benzeri sürüngenler nedir Kuş benzeri sürüngenler; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Trias'tan Kretase'ye kadar yaşamış, pelvi...

Kuş beyinlilik nedir ne demek

Kuş beyinlilik nedir Kuş beyinlilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Beyin : Kafatasının içinde beyin zarları ile örtülü, iki yarım...

Kuş bilimi nedir ne demek

Kuş bilimi nedir Biyoloji'deki anlamı: (Yun. ornis: kuş; logos: bilim) Zoolojinin kuşlarla uğraşan bir bölümü. Ornitoloji. Zooloji alanındaki anlamı: ...

Kuş böyreği nedir ne demek

Kuş böyreği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mor renkli, iri taneli gevrek bir çeşit üzüm. Kuş : Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcakkanlı, vücu...

Kuş dili nedir ne demek

Kuş dili nedir ...

Kuş gözlü nedir ne demek

Kuş gözlü nedir Kuş gözlü; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Akçaağaç gibi bazı ağaç türlerinden elde edilen, üze...

Kuş iğdesi nedir ne demek

Kuş iğdesi nedir Kuş iğdesi; bir bitki bilimi terimidir. Kuş iğdesi (Elaeagnus angustifolia), iğdegiller (Elaeagnaceae) kışın yaprağını döken çoğunluk...

Kuş kanadı nedir ne demek

Kuş kanadı nedir Teknik terim anlamı: Lokma almağa hazırlanan beş parmak. kuş kanadına kira istemez : “kişi, kendi işi için zaten harcayacağı çabadan ...

Kuş kenesi nedir ne demek

Kuş kenesi nedir Teknik terim anlamı: Ağılkeneleri familyasından olup, çoğunlukla evcil kanatlılara yapışan ve onlara türlü hastalıklar bulaştıran, az...

Kuş kopayu nedir ne demek

Kuş kopayu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kuş tutan av köpeği. Kopa : Ot ya da saman yığını, küme. Küpes Kopay : İri kulaklı bir çeşit av köpeği. Kuş...

Kuş lastiği nedir ne demek

Kuş lastiği nedir "Kuş lastiği" ile ilgili cümleler Sapan : Kaldırılacak bir şeyin üzerine geçirmek için halattan yapılmış olan çember. İki ucu ip, ort...

Kuş örümceği nedir ne demek

Kuş örümceği nedir Kuş örümceği; Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Eklem bacaklı hayvanlardan, ör...

Kuş sanı nedir ne demek

Kuş sanı nedir Teknik terim anlamı: Kuş tersi, kuş gübresi. Kuş : Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcakkanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı,...

Kuş surbası nedir ne demek

Kuş surbası nedir Teknik terim anlamı: Kuş sürüsü. Kuş : Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcakkanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı,...

Kuş tuttu nedir ne demek

Kuş tuttu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düşen çocukları avutmakta kullanılır. Kuş : Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcakkanlı, vücudu tüyle...

Kuş tüyü dejenerasyonu nedir ne demek

Kuş tüyü dejenerasyonu nedir Kuş tüyü dejenerasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karaciğer hücrelerinde uzun süreli...

Kuş uçuşu nedir ne demek

Kuş uçuşu nedir Uçuş : Uçma işi. Nokta : Yer. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Bazı harflerin üzerine konulan ufak i...

Kuş üzümü nedir ne demek

Kuş üzümü nedir Kuş üzümü; bir bitki bilimi terimidir. Kuş üzümü olarak tanınan çekirdeksiz siyah Korint üzümü, bir üzüm (Vitis vinifera) çeşididir. ...

Kuş ağı nedir ne demek

Kuş ağı nedir Teknik terim anlamı: Balık üretim ve yetiştirme ünitelerinde kuşlar tarafından balıkların yenilmesini önlemek için havuz çevresine ve...

Kuş akarı nedir ne demek

Kuş akarı nedir Kuş akarı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanatlı akarı. Akar : Kiraya verilerek gelir g...

Kuş bakışı nedir ne demek

Kuş bakışı nedir "Kuş bakışı" ile ilgili cümle örnekleri Bakış : Bakma işi. Geniş : Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Alanı büyük olan, makr...

Kuş beyinli nedir ne demek

Kuş beyinli nedir Kuş beyinli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Kuş beyinli" ile ilgili cümleler Beyin : Muhakeme, usa v...

Kuş bilimci nedir ne demek

Kuş bilimci nedir Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çı...

Kuş biti nedir ne demek

Kuş biti nedir Kuş biti; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuşların ısıran bitleri. Isıran bitlerin herhan...

Kuş burnu nedir ne demek

Kuş burnu nedir Teknik terim anlamı: Gaga. Kuş : Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcakkanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki k...

Kuş evi nedir Kuşlar : Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı. Barınma : Barınmak işi. Korunma : Korunmak işi. Sağlamak : Öndeki ...

Kuş gribi nedir ne demek

Kuş gribi nedir Kuş gribi; bir tıp terimidir. Veterinerlik alanındaki anlamları: ailesinde İnfluenza A virüsünün tavuk, sülün, hindi ve bıldırcın gib...

Kuş kafesi nedir ne demek

Kuş kafesi nedir Kuş kafesi gibi : Ufak ve güzel (yapı). Kafes : Hapishane. Vahşi hayvanlar için demir çubuklarla yapılmış taşınabilir bölme. Çapraz ç...

Kuş kayınmak nedir ne demek

Kuş kayınmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akılsızlık etmek. Kayınmak : Kaymak Kayı : Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri. Kayın : Kayıngillerin...

Kuş kirazı nedir ne demek

Kuş kirazı nedir Kuş kirazı; bir bitki bilimi terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Yaban kirazı. Kiraz : İzmir iline bağlı ilçelerden biri. Gülgillerden, ı...

Kuş kuş nedir ne demek

Kuş kuş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bebek avutmak ve uyutmak için kullanılan ünlem. kış kışlığını, kuş kuşluğunu gösterir : “her olay, her varl...

Kuş otu nedir Kuş otu; bir bitki bilimi terimidir. Kenar : Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka. Yan. Pervaz, çizgi, antika, ba...

Kuş piresi nedir ne demek

Kuş piresi nedir Kuş piresi; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Eklem bacaklı hayvanlardan, böcekler (Inse...

Kuş siyiği nedir ne demek

Kuş siyiği nedir Teknik terim anlamı: Kuş pisliği. Siyi : Etek, etek ucu Kuş : Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcakkanlı, vücudu tüylerle örtü...

Kuş sütü nedir ne demek

Kuş sütü nedir Kuş sütü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Veterinerlik alanındaki anlamları: Yalnızca erkek ve dişi güvercinl...

Kuş tüyü nedir ne demek

Kuş tüyü nedir "Kuş tüyü" ile ilgili cümle örnekleri Biyoloji'deki anlamı: Kuşların vücutlarını örten çeşitli yapı ve renkteki üst deri uzantıları. ...

Kuş uçumu nedir ne demek

Kuş uçumu nedir Uçuş : Uçma işi. Kuş uçuşu : İki nokta arasında doğrultu yönünde alınan mesafe, kuş uçumu. Kuş : Acemi er. Yumurtlayan omurgalılardan...

Kuş uykusu nedir ne demek

Kuş uykusu nedir Tavşan : Tavşangillerden, eti yenen, hızlı koşan, kemirgen, postundan yararlanılan bir tür memeli (Lepus europeus). Atletizm yarışlar...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim