Sata nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üzüm salkımı. anamın öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım : “insan en değerli malının karşılıksız olarak elinden gideceğini bilse onu yok denecek kadar az bir paraya satar” anlamında ku...

 
 
 

Satah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Grip, nezle gibi salgın hastalık. Çarşı; pazar yeri. Sata : Üzüm salkımı Pazar yeri : Pazar kurulan yer. Yabancı bir ülkenin mallarını satma olanağını sağladığı ülke. Hastalık : Organizmada birtak...

Satak darlığı nedir ne demek

Satak darlığı nedir Satak darlığı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecim oylumunun dar olduğu dönem. Sata : Üzüm salkımı Satak : Çarşı. Grip, nezle gibi salgın hastalık. pazar. piyasa. -ederi: piyasa fiâtı. Alı...

Satak pay belgiti nedir ne demek

Satak pay belgiti nedir Satak pay belgiti; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Değerinin azalıp çoğalması nedeniyle satağın genel durumu ile ilintili pay belgiti. Pay belgiti : [bkz: hisse senedi]. Ortaklık anamalının ...

Sataklı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kötü yolda kadın. Sata : Üzüm salkımı Satak : Çarşı. Grip, nezle gibi salgın hastalık. pazar. piyasa. -ederi: piyasa fiâtı. Alıcılarla satıcıların belirli bir günde bir araya gelerek alış veriş et...

Satama nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çekingen, aptal, sersem. Sata : Üzüm salkımı Çekingen : Her şeyden çekinen, ürkek, tutuk (kimse), muhteriz. Çekinge : Kaçınma, sakınca: Çekingeli davrandı. Sersem : Herhangi bir sebeple bilinci ve...

Satanic nedir English: “The Satanic Verses” by Salman Rushdie is a real masterpiece of modern literature. Turkish: Salman Rüşdi'nin “Şeytan Ayetleri” modern edebiyatın gerçek başyapıtıdır. English: Commentators have variously descr...

Satanically nedir ne demek

Satanically nedir : Fena. Şeytan gibi. [#Cinli. Uğursuz. Şeytan ile ilgili. Şeytani. Şeytan'ın karakteristiği. Şeytanla alakalı. Lucifer'le alakalı. Satanik. Satanic : Şeytani. Melun. Şeytanca. Acımasız. Şeytanla ilgili. Şeytan gibi. Sözcük...

Satanisms nedir ne demek

Satanisms nedir : Şeytana tapınma. Satan (iblis) ve şeytana tapınmak. Şeytana tapma. Satanizm. Satanist : Şeytana tapan. Şeytana tapan kimse. [#Satanists : Satanist. Şeytana tapan. Şeytana tapan kimse. Satanic : Şeytani. Şeytan gibi. Zali...

Satabilme nedir ne demek

Satabilme nedir Satabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sata : Üzüm salkımı Satabilmek : Satma imkânı veya olasılığı bulunmak. İngilizce'de Sat 3 ne demek ? : sat-3 Satabilmek işi...

Satabilmek nedir ne demek

Satabilmek nedir Sata : Üzüm salkımı Satabilme : Satabilmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Bulunma : Bulunmak işi. Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili. Ol...

Satak nedir Satak; Hukuk, Maliye, Tarih alanlarında kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Çarşı. Grip, nezle gibi salgın hastalık. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: pazar. piyasa. -ederi: piyasa fiâtı. Tarih terimi ola...

Satak ederi nedir ne demek

Satak ederi nedir Satak ederi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çüçük ölçüdeki alımlar için malın satakta uygulanan ederi. Sata : Üzüm salkımı Satak : Çarşı. Grip, nezle gibi salgın hastalık. pazar. piyasa. -ed...

Satak vergisi nedir ne demek

Satak vergisi nedir Satak vergisi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sataklarda mal satanlardan, mallarının kapladığı yer kirası olarak alınan vergi. Sata : Üzüm salkımı Satak : Çarşı. Grip, nezle gibi salgın has...

Satalamak nedir ne demek

Satalamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Afallamak, sarsılmak. Sata : Üzüm salkımı Sarsılmak : Sarsma işine konu olmak. Güçsüz durumda kalmak. Beklenmedik bir olaydan çok etkilenmek. Afallamak : Şaşkınlıktan sersemleşmek. Afallama : Afal...

Satan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: 1.Kalça. 2.Bacak. Bacakların birleştiği yer. Zaten. Teknik terim anlamı: Oyluk. Satanizm, Şeytan'ı veya şeytan simgesini yücelten, ve bazı mezheplerinde şeytana tapmayı emreden öğreti. Satanizm, t...

Satanical nedir ne demek

Satanical nedir : Uğursuz ve kötü bir tarzda. Şeytanın özelliği olan bir şekilde. Şeytanca. Şeytanca bir tarzda. Şeytani bir şekilde. Satanic : Şeytani. Şeytan gibi. Şeytanca. Şeytanla ilgili. Melun. Zalim. Acımasız. [#Satanism : Satanizm...

Satanism nedir : Satanizm. Şeytana tapma. Satanist : Şeytana tapan. Şeytana tapan kimse. [#Satanists : Şeytana tapan kimse. Satanist. Şeytana tapan. Satanic : Şeytan gibi. Melun. Şeytanca. Şeytani. Zalim. Şeytanla ilgili. Acımasız. : Şey...

Satanist nedir Satanist; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Satanizm, Şeytan'ı veya şeytan simgesini yücelten, ve bazı mezheplerinde şeytana tapmayı emreden öğreti. Satanizm, teistik satanizm ve satanizm (Laveyan satanizm) olmak üzer...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim