Tutulu nedir Tutulu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tutulu" ile ilgili cümle örnekleri Diğer sözlük anlamları: Kapalı, müphem, ta'kidli. Tutulu satış : Bir taşınmazın ipotek edilmek suretiyle uzun vadeli kredi...

 
 
 

Tutulu borçlu nedir ne demek

Tutulu borçlu nedir Tutulu borçlu; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tutu karşılığı borç para alan kişi. Borç : Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey. Birine karşı bir şeyi yeri...

Tutulu satış nedir ne demek

Tutulu satış nedir Tutulu satış; bir ticaret terimidir. kredisi] Kredi : Borç ödemede güvenilir olma durumu. Ödünç alınan veya verilen mal, para. Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı ça...

Tutulum çemberi nedir ne demek

Tutulum çemberi nedir Tutulum çemberi; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Güneşin gökyuvarı üzerinde yıllık devinimini yapar gibi göründüğü sobe biçimli yörünge. Çemberi : Kadın başörtüsü, yemeni, yazma Çem...

Tutulum konsayılari nedir ne demek

Tutulum konsayılari nedir Tutulum konsayılari; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Tutulum düzlemini temel düzlem alan, küresel konsayılar dizgesi. Bu dizgede, gökküresi üzerinde bir nokta "enlem ve boylam" ol...

Tutuluş nedir "Tutuluş" ile ilgili cümleler Tutulu : Tutu olarak alınmış, ipotekli. Tutulmuş. Tutulma : Bir gök cisminin, araya başka bir cismin girmesiyle bütününün veya bir bölümünün görünmez duruma gelmesi olayı. Halk tarafından sevi...

Tutuluvermek nedir ne demek

Tutuluvermek nedir Tutuluverme : Tutuluvermek işi Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi, ipotek. Tutulu : Tutulmuş. Tutu olarak alınmış, ipotekli. Tutulmak : Tutma işi yapılmak veya tu...

Tutulu alacaklı nedir ne demek

Tutulu alacaklı nedir Tutulu alacaklı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tutu karşılığında borç para veren kişi. Alaca : Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma. Meyvelere...

Tutulu boğumlama nedir ne demek

Tutulu boğumlama nedir Tutulu boğumlama; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yanyana iki abanığm söylenigindeki boğumlama. Allı, Emme gibi. Boğu : Deste, demet, tutam. Sofrabezi. Nişanlı kız tarafından erkeğe gönde...

Tutulu para nedir ne demek

Tutulu para nedir Tutulu para; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yönetimsel bir sakıntıyla yabancı bir ülke parasına çevrilmesi yasaklanan para. Bankadaki paranın kullanılmaması için tüzel örgütlerce para üzeri...

Tutulum nedir Tutulum; bir gök bilimi terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Bir yıl boyunca Güneş'in gökküresi üzerinde çizdiği çemberin sınırladığı daire. (bk. şekil E. 10) İngilizce'de Tutulum ne demek? Tutulum ingilizce...

Tutulum düzlemi nedir ne demek

Tutulum düzlemi nedir Tutulum düzlemi; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Tutulum çemberinin oluşturduğu ve eşlek düzlemiyle aralarında 23° 27"lık açı bulunan düzlem. Düzlem : Üzerinde girinti ve çıkıntı olm...

Tutulum kutbu nedir ne demek

Tutulum kutbu nedir Tutulum kutbu; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Tutulum merkezinden geçen ve ona dik olan doğrunun gökküresini deldiği noktalardan her biri. (bk. şekil E. 10). Tutu : Borcun ödenece...

Tutuluverme nedir ne demek

Tutuluverme nedir Tutuluverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi, ipotek Tutulu : Tutulmuş. Tutu olarak alınmış, ipotekli. T...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim