Negligent türkçesi Negligent nedir

Negligent ile ilgili cümleler

English: Ali is negligent.
Turkish: Ali ihmalkar.

English: I was negligent.
Turkish: İhmalkârdım.

English: Ali was negligent.
Turkish: Ali ihmalkardı.

English: You're negligent.
Turkish: Sen ihmalkarsın.

Negligent ingilizcede ne demek, Negligent nerede nasıl kullanılır?

Negligent driving : İhmalkarca araba sürme. Dikkatsizce araba kullanma. Korkusuzca araba sürme (motorlu araç hakkında).

Negligent misrepresentation : Umursamaz davranış nedeniyle bir şeyi yanlış bir şekilde tanıtma. Dikkatsizce yanlış tanıma. İhmal yüzünden yanlış izahta bulunma. İhmal yüzünden yanlış açıklamada bulunma.

Negligently : Önemsemeyerek. Gelişigüzel. İhmalkar bir biçimde. Baştan savma şekilde. Sorumsuzca. Pasaklı bir şekilde. Erteleyerek. Düşüncesizce. Baştan savma bir şekilde. Umursamazca.

Negligence : Savsaklama. Özensizlik. Hukuk, ekonomi alanlarında kullanılır. Boşlama. Savsama. Umursamazlık. Sürünceme. İhlal. İhmal. Kayıtsızlık.

Cause death by negligence : Dikkatsizlik sebebiyle bir başkasının ölümüne sebep olmak.

Negligee : Sabahlık. Ev elbisesi. Gecelik. Sabahlık (uzun ve süslü). Ev kıyafeti. Sabahlık elbise.

 

Contributory negligence : Müşterek kusur. Müterafik kusur. Karşı kusur. Müterafık kusur.

Culpable negligence : Cezai ihmal. İhmal sonucu başkasının zarar görmesine neden olan suç. Ağır ihmal.

Medical negligence : Hastanın baştan savma tedavi edilmesi.

Negligees : Gecelik. Sabahlık. Ev elbisesi. Sabahlık (uzun ve süslü).

İngilizce Negligent Türkçe anlamı, Negligent eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Negligent ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Wanton : Amaçsız. Ahlaksız kimse. Sebepsiz. Ahlaksız. Serkeş. Maskara. Aklına eseni yapan. Oyunbaz. Kendini eğlenceye vermek.

Feckless : Düşüncesiz. Hünersiz. Aciz. Cansız. Elinden iş gelmeyen. Sorumsuz. Amaçsız. Beceriksiz.

Derelicts : Harabe. Dışlanmış kimse. Metruk. Gemi enkazı. İhmalkar kişi. Terkedilmiş mal. Sahipsiz mal.

Devil may care : Başıboş. Aldırışsız. Pervasız.

Cool as a cucumber : Soğukkanlı. Çok sakin. Duygusuz.

Slap happy : Düşüncesiz. Eğlenceli şekilde küstah.

Heedless : Aldırışsız. İhtiyatsız. Çekinmeyen. Önem vermeyen. Önemsemeyen. Düşüncesiz. Aymaz. Pervasız. Dikkatsizlik.

Freewheeling : Pervasız. Serbest gidiş. Vurdumduymaz. Kaygısız. Düşüncesiz. Serbest. Tasasız.

Carefree : Endişesiz. Karnı geniş. Dertsiz. Kalender. Sorumsuz. Gamsız. Tasasız. Geniş. Üzüntüsüz.

Careless : Düşünmeden söylenmiş ya da yapılmış. Bilgisiz. Özensiz. Kaygısız. Pervasız.

Negligent synonyms : complacent, footloose and fancy free, slapdashes, breeziest, unmoved, harum scarum, slapdash, laxer, inattentive, slipshod, emotionless, perfunctory, neglectful, hit and run, oblivious, dabbler, slack, conscience proof, lax, sits on the fence, laxest, insensible, imprecise, impassive, incurious, uninterested, inadvertent, derelict, slovenly, neglector, unheedful, footloose, breezy.

 

Negligent zıt anlamlı kelimeler, Negligent kelime anlamı

Attentive : Yardımcı. Nazik. Nezaket. Dikkatle izleyen. Dikkat eden. İnce. Özenli. Kibar. Dikkatli.

Careful : Cimri. Özenli. Onat. Sıkı. Düşünen. Titiz. Tedbirli. Dikkatli. İtinalı. Tutumlu (aşırı).

Diligent : İşine düşkün. Gayretli. Çalışkan. Hamarat. Özenle ve sebat edilerek yapılan (iş). Gayretkeş. Dikkatli. Özenle ve sebat ederek çalışan (kimse). Özenli.

Negligent ingilizce tanımı, definition of Negligent

Negligent kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Culpably careless. Characterized by negligence. Careless. Customarily neglectful. Apt to neglect. Heedless. Showing lack of attention. As, disposed in negligent order.