Nonindulgence türkçesi Nonindulgence nedir

  • Nefsine hakim olma.
  • Feragat.
  • Arzularına boyun eğmeme.
  • Özveri.
  • Kendinden verme.

İngilizce Nonindulgence Türkçe anlamı, Nonindulgence eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Nonindulgence ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Self devotion : Fedakarlık.

Abstemiousness : Kendini tutma (özellikle yeme içme konusunda). Perhizkarlık. Riyazet. Özellikle yeme içme konusunda kendini tutma. Çok yiyip içmekten sakınma. Azla yetinme. Ölçülü olma. Aşırıya kaçmama.

Demise : Ölüm. Feragat etmek. Vefat etmek. Vasiyetle devretmek. Bırakmak. Vefat. Bırakma. Devretme. İntikal.

Desistence : Ara verme. Çekilme. Durma işi. Sarfınazar. Son. Sonlandırma. Vazgeçme.

Demises : Bırakma. Vefat. Devretme. Vasiyetle devretmek. Ölüm. Vefat etmek. Bırakmak. Feragat etmek. Devir.

Abjurations : Dinden çıkma. Feragat etme. Tövbe etme. Yeminle vazgeçme. Dünyevi yaşamdan çıkıp ruhani hayata geçme yemini. İrtidat. Çekilme. Vazgeçme.

Disclaimer : Tekzip. Reddetme. Feragat eden. Feragatname. Kabul etmeme. Sorumluluk reddi. Vazgeçme. Yalanlama. Red.

Cession : Çekilme. Ferağ. Terk. Devretme. Verme. Bırakma. Vazgeçme. Devir. (mal veya hak vb) feragat.

Abnegation : Kaçma (sorumluluktan). Yadsıma. Feragat etme. Fedakarlık. Vazgeçme. İnkar. Feda etme.

 

Devotion : Sadakat. Teslimiyet. Takva. Düşkünlük. Adama. Dua. Duygusal bağlılık. Fedakarlık. Aşıklık. Bağlılık.

Nonindulgence synonyms : cessions, self command, desistance, unselfishness, abdications, self discipline, asceticism, austerity, self denial, departure, sacrifice, abdication, self sacrifice, self abnegation, abnegations, monasticism, dedition, abjuration.