Numbering türkçesi Numbering nedir

Numbering ingilizcede ne demek, Numbering nerede nasıl kullanılır?

Numbering machine : Sayılayıcı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Boş film üzerine belirli aralıklarla kenar sayıları basan aygıt. Numaralama makinesi.

Numbering plan : Numaralandırma planı.

Numbering scheme : Numaralandırma yöntemi. Numaralama yöntemi.

Automatic numbering fields : Otomatik numaralama alanları.

Edge numbering machine : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sayılayıcı. Boş film üzerine belirli aralıklarla kenar sayıları basan aygıt.

Octal numbering system : Sekizli sayı sistemi.

Bullets and numbering : Madde imleri ve numaralandırma.

Start numbering at : Numaralama başlangıcı.

Film numbering machine : Sayılayıcı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Boş film üzerine belirli aralıklarla kenar sayıları basan aygıt.

Auto numbering : Otomatik numaralandırma.

İngilizce Numbering Türkçe anlamı, Numbering eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Numbering ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Statistics : Sayımbilim. Sayımlama. Bir sonuç çıkarmak amacıyla olguları düzenli biçimde gözleme, derleme, elde edilen verileri sayı olarak gösterme işi ve bu işi kendine konu edinen bilim. bir dizi sayısal gözlem ya da sonucu gösteren değer ya da ölçü. Herhangi bir konuyu incelemek için gerekli verilerin toplanmasını, toplanan verilerin değerlendirilmesini ve değerlendirme sonucu karara varılmasını sağlayan bilim dalı. Bilgisayar, eğitim, ekonomi, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir ülkeye ilişkin tecim, tarım ve yapım işlemleriyle benzeri dallar üzerinde sağlanan bölge topluluğu. İstatistik bilimi. İstatistikler. Sayıbilim.

 

Itemizations : Madde madde listeleme. Maddeleme. -in parçalarını tanımlama. Ayrıntılarıyla listeleme. Listeleme.

Listing : Fiyat koyma. Bayılma. Kaydetme. Kote etme. Liste. Maddeleme. Bir rastlantılı örneklemede evren birimlerini tüketici olarak sayma ya da bir sayı vererek sıralama. dizem [ing . array] verileri tek tek gözlemler biçiminde sıralayan ya da gözlemlerin sıklığını dile getirmeyen dizi. bk. sıklık dağıhmı. Ambalaj listesi. Dizelgeleme. Kayıt.

Enumeration : Bir evreni oluşturan birimleri tek tek sayılama. Ayrıntılı liste. Sayım listesi. Sayımlama. Döküm. Detaylı liste. Sayma. Sayılma. Liste. Sayım.

Itemization : Madde madde listeleme. Maddeleme. -in parçalarını tanımlama. Listeleme. Ayrıntılarıyla listeleme.

Numerations : Nümerasyon. Sayılarla belirtme. Numara koyma. Sayı gösterimi. Numara okuma yöntemi.

Numeration : Sayılarla belirtme. Sayıtlama. Numara okuma yöntemi. Nümerasyon. Hesap etme. Numara koyma.

List : Yana yatmak. Ayrıntılı çizelge. Liste. Listesini yapmak. Dizelge. Kaydetmek. Listelemek. Yan yatmak. Bankalarda her tür belgelerin, ya da belgit, para ve türlü değerlerin ayrıntılarını gösteren çizelge. Bordro.

Numbering synonyms : numberings.