Numberings türkçesi Numberings nedir

Numberings ingilizcede ne demek, Numberings nerede nasıl kullanılır?

Numbering machine : Sayılayıcı. Boş film üzerine belirli aralıklarla kenar sayıları basan aygıt. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Numaralama makinesi.

Numbering plan : Numaralandırma planı.

Numbering scheme : Numaralama yöntemi. Numaralandırma yöntemi.

Automatic numbering fields : Otomatik numaralama alanları.

Edge numbering machine : Boş film üzerine belirli aralıklarla kenar sayıları basan aygıt. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sayılayıcı.

Bullets and numbering : Madde imleri ve numaralandırma.

Column numbering : Sütun numaralandırma.

Caption numbering : Resim yazısını numaralandır.

Automatic numbering : Otomatik numaralama.

Start numbering at : Numaralama başlangıcı.

İngilizce Numberings Türkçe anlamı, Numberings eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Numberings ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Trade : Sanat. Ticaret. Özdeksel gereksinme ve zorunlukları karşılamak için el ve araçla yapılan iş. el uzluğu isteyen işler. Alışveriş yapmak. Alışveriş. İşlenmemiş, işlenmiş, yapılmamış, taşınır, durağan mal alım ve satımı. kira ve kiralama, çeşitli olaylarda gerçekleşen kırılma ve dökülmenin onarımına, uğraşı edinilmek koşuluyla seyretme, eğlence yerleri açarak çalıştırma ve benzeri kazanç sağlayacak işlerle uğraşma. Ticaret yapmak. Satmak. Zanaat. Eğitim, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.

 

List : Geminin yan yatması. Listesini yapmak. Ayrıntılı çizelge. Listelemek. Birimleri bir ölçüt ya da dizgeye göre sıra düzeni içinde toplayan ya da dizgesiz olarak alt alta sıralayan dizim. Deftere yazmak. Listeye yazmak. Kaydetmek. Liste. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır.

Enumeration : Sayım. Sayılma. Liste. Bir evreni oluşturan birimleri tek tek sayılama. Detaylı liste. Sayma. Sayım listesi. Ayrıntılı liste. Sayımlama. Döküm.

Craft : Teknik eleman. Kesp. Hüner. Gemi. Kurnazlık. Esnaf. Hile. El ile yapmak veya işlemek. Sanat.

Numerations : Sayı gösterimi. Sayılama. Numara okuma yöntemi. Sayılarla belirtme. Numara koyma. Nümerasyon.

Listing : Listeleme. Ambalaj listesi. Liste. Bayılma. Bir rastlantılı örneklemede evren birimlerini tüketici olarak sayma ya da bir sayı vererek sıralama. dizem [ing . array] verileri tek tek gözlemler biçiminde sıralayan ya da gözlemlerin sıklığını dile getirmeyen dizi. bk. sıklık dağıhmı. Fiyat koyma. Dizelgeleme. Kote etme. Maddeleme. Kayıt.

Itemization : -in parçalarını tanımlama. Madde madde listeleme. Listeleme. Maddeleme. Ayrıntılarıyla listeleme.

Itemizations : Maddeleme. Madde madde listeleme. -in parçalarını tanımlama. Ayrıntılarıyla listeleme. Listeleme.

Numbering : Nesnelere sayılar verme ya da nicelikleri sayıyla gösterme. Sayılama.

Numeration : Nesnelere sayılar verme ya da nicelikleri sayıyla gösterme. Numara okuma yöntemi. Hesap etme. Nümerasyon. Sayılama. Bir sayılar dizgesinde, bir sayının gösterimi. Sayı gösterimi. Sayılarla belirtme.

Numberings zıt anlamlı kelimeler, Numberings kelime anlamı

Light footed : Zarif. Ayağı çabuk. Çevik. Çabuk. Hızlı. Ayağına çabuk.