Olanaklı nedir, Olanaklı ne demek

Olanaklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Olma ihtimali bulunan, kabil

"Olanaklı" ile ilgili cümle

  • "Onu dinledikten sonra olanaklı olduğunca ilişkimizi gizleyerek Mine'nin başına gelenleri anlatıyorum." - A. Ümit

Olanaklı anlamı, tanımı:

Olanak : İmkân.

Kabil : Olanaklı.

Olma : Olmak işi.

Olanaklı bileşimler : Olasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bileşik bir olay için aynı birimlerin yinelenmemesi durumunda belirebilecek tüm olanaklı bileşimlerin sayım kuralı.

Olanaklı birey : Gerçek ya da gerçek olmayan bir tamdurumda varolan birey.

Olanaklı durumlar kuralı : Olasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bileşik bir olay için, aynı biçimin birden çok belirip belirlenmediğine bakmaksızın belirebilecek tüm olanaklı durumların sayım kuralı.

Olanaklı düzenler kuralı : Olasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bir olay için aynı biçimin birden çok yinelenmemesi durumunda belirebilecek tüm olanaklı düzenlerin sayım kuralı.

Olanaklı ikili sayısı : İkili karşılaştırmalar ölçeğinde değerlendirmelere konu olan ve kullanılan sınar sayısına göre değişen ikili bileşimlerin sayısı.

Olanaklı kaplam : (…) ||Krş..kaplam izergesi.

 

Olanaklı sonuçlar : Bileşik bir olayın gerçekleşebileceği tüm biçim ya da durumlar.

Olanaklı şart kipi : Olanaksız şart kipi dışında olarak bütün şartkiplerinin ortak adı.

Olanaklılık dağıtıcılığı : <>(...) <> (...) <>q eşdeğerliliğini dile getiren kipler mantığı kuralı.

Olanaklılık giriş kuralı : (…) biçimindeki kipler mantığı çıkarım kuralı.

Olanaklı ile ilgili Cümleler

  • Bu olanaklı mı?
  • Modern bilim birçok olanaksızlıkları olanaklı hale dönüştürmüştür.
  • Bilimsel çalışmalar yoluyla bu kayaların yaşını belirlemek olanaklıdır.
  • Böyle yüksek bir hızda yolculuk etmek olanaklı mı?
  • Biraz yardım almadan bunu başarmanın olanaklı olduğunu sanmıyorum.

Diğer dillerde Olanaklı anlamı nedir?

İngilizce'de Olanaklı ne demek? : adj. possible

n. possibility, facility, the possible, handle, potentiality, scope

Fransızca'da Olanaklı : possible

Almanca'da Olanaklı : möglich

Rusça'da Olanaklı : adj. возможный

aux. можно