Osmanlıca nedir, Osmanlıca ne demek

Osmanlıca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf, özel olarak kullanılır.

  • Osmanlı Türkçesi.
  • Osmanlının tavrı ve hareketleri gibi

"Osmanlıca" ile ilgili cümleler

  • "Kız yürü yürü / Osmanlıca yürü" - Halk türküsü

Osmanlıca hakkında bilgiler

[Bakınız: osmanlı türkçesi]

Osmanlıca ile ilgili Cümleler

  • Hürrem Sultan bir seneden biraz daha fazla bir süre sonra Osmanlıca ve Arapçayı söküp ortama adapte oldu.
  • Osmanlıca öğrenmek isteyen herkes buraya davetlidir.
  • Ben Osmanlıca konuşabilirim.
  • Emily Osmanlıca öğrenmek istiyor.
  • Ben Osmanlıca konuşuyorum.
  • Osmanlıca okumayı öğrendim.

Osmanlıca tanımı, anlamı:

Osmanlı : XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları. Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan.

Türkçe : Türkiye Türkçesi. Genel Türk dili.

Osmanlıcacılık : Osmanlı Türkçesinden yana olan kimsenin tutumu.

Hareket : Yola çıkma. Davranış, tutum. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Deprem. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Devinim. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri.

 

Osmanlı türkçesi : Bu dille yazılmış olan. XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan Türk dili.

Türkçesi : Açıkçası.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Gibi : -e benzer. İmişçesine, benzer biçimde. O anda, tam o sırada, hemen arkasından. -e yakışır biçimde.

Osmanlıcacı : Osmanlı Türkçesi dersi veren kimse. Osmanlı Türkçesini kullanmaktan yana olan kimse.

Diğer dillerde Osmanlıca anlamı nedir?

İngilizce'de Osmanlıca ne demek? : Ottoman Turkish

Almanca'da Osmanlıca : das Osmanisch