Oversight türkçesi Oversight nedir

Oversight ile ilgili cümleler

English: Maybe it was just an oversight.
Turkish: Belki de bu sadece bir gözetimdi.

Oversight ingilizcede ne demek, Oversight nerede nasıl kullanılır?

By an oversight : Yanlışlıkla. Dikkatsizlik sonucu. Dikkatsizce.

Through an oversight : Yanlışlıkla. Dikkatsizlik sonucu. Dikkatsizlikle.

Oversights : Gaflet. İdare. Kusur. Gözetim. Gözden kaçırma. Hata. Nezaret. Yanlış. Yönetim. Bakım.

Oversides : Yandan çalışan. Yandan boşaltan.

Oversimplification : Fazla basitleştirme.

Oversized : Büyük boy. Büyük beden.

Oversimplifies : Fazla basite indirgemek. Aşırı basitleştirmek. Fazla basitleştirmek.

Oversimplified : Aşırı basitleştirmek. Fazla basite indirgemek. Aşırı basitleştirilmiş.

Oversizes : Çarşaf kadar. Büyük boy. Standart ebattan büyük. Fazla geniş. İri boy. Büyük beden giysi. Normalden fazla. Aşırı büyük. Fazla büyük. Battal.

Absolute oversized foetus : Mutlak yavru büyüklüğü. Absolüt yavru büyüklüğü. Doğum sırasında yavrunun ananın doğum kanalına göre büyük olması, absolüt yavru büyüklüğü. ineklerde en sık karşılaşılan güç doğum nedenidir.

İngilizce Oversight Türkçe anlamı, Oversight eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Oversight ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Amnesia : Eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır. Herhangi bir çarpma, sarsıntı, düşme ya da aşırı yorgunluk gibi nedenlerle bellek yetisinin bozulup yitmesi biçiminde beliren ruh hastalığı. belleğin bir an görevini yapamaması. Hafıza kaybı. Amnezi. Bellek kaybı. Geçmişi hatırlayamamayla ortaya çıkan klinik tablo. Bellek yitimi.

Dept : Department (bölüm). Departman. Daire. Bölüm. Bölge. Çevre. Alan. Resmi büro.

Keeping : (evrak vb) muhafaza etme. Saklama. İşletme. Geçimini sağlama. Uyum. Tutma. Himaye. (defter) tutma.

Conns : Sevk etmek. Kumanda etmek. Gemiyi kullanmak. İdare etmek. Dümen kullanmak. Gemiyi yöneltmek.

Broch : Bozukluk (argo terim). Felaket.

Observances : Uyma. Tarikat kuralı. Usul. Örf. Mezhep. İfa. Adap. Riayet.

All wet : Yanlışlarla dolu. Tamamen hatalı. Hatalı. Hepsi martaval. Kafası tamamen karışmış.

Incaution : Dikkatsiz olma durumu. Acelecilik. Tedbirsizlik.

Inobservance : Yerine getirmeme.

Absence : Eksiklik. Yokluk. İşe gelmeme. Yitiklik. Kaybolma. Bulunmayış süresi. İşçilerin işe gelememesi. Olmayış.

Oversight synonyms : invigilation, governments, absence of mind, admin, culpability, booboos, culpable, negligence, hamartia, irresponsibleness, incautiousness, maintenance, absentmindedness, defaults, cavils, absent mindedness, lapse of memory, booboo, lostness, gubernation, delinquency, daydreaming, ministry, observance, keep, attention, defalcation, boners, unawareness, inattentiveness, failure, custodies, error.

 

Oversight ingilizce tanımı, definition of Oversight

Oversight kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : General supervision. Watchful care. Superintendence.