Patolojik nedir, Patolojik ne demek

Patolojik; bir tıp terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Patoloji ile ilgili
  • Bozulmuş, işlemeyen.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Normal dışı seyir gösteren, hastalık işareti olan, marazi.

Patolojiyle ilgili olan.

İngilizce'de Patolojik ne demek? Patolojik ingilizcesi nedir?:

pathological

Osmanlıca Patolojik ne demek? Patolojik Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

marazî (teşrih-î)

Patolojik hakkında bilgiler

[Bakınız: patolog]

Patolojik kısaca anlamı, tanımı:

Patoloji : Hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenen bilim dalı.

İşlem : Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.

İle : Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz.

 

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Patolojik anatomi : Anatomik patoloji.

Patolojik doğum sonrası meme ödemi : Fizyolojik meme ödeminin çok ilerlemiş durumu.

Patolojik kemikleşme : Vücutta kemik dokusuyla ilişkisi bulunmayan dokularda kemikleşmenin oluşması.

Patolojik-anatomik tanı : Patolojik değişimin yerleşim yeri ve genel özelliğini tanımlayan, hastalık nedeni hakkında bir fikir vermeyen tanı.

Patolojik-histoloji : Histopatoloji.

Diğer dillerde Patolojik anlamı nedir?

İngilizce'de Patolojik ne demek? : pathological

Fransızca'da Patolojik : pathologique

Almanca'da Patolojik : adj. pathologisch

Rusça'da Patolojik : adj. патологический