Pyosis türkçesi Pyosis nedir

Pyosis ingilizcede ne demek, Pyosis nerede nasıl kullanılır?

Tracheopyosis : Trakeopiyos. Trakeopiyozis. İrinli soluk borusu yangısı. Trakeopiyoz.

Pyosalpinx : Yumurta yollarında irinli bir eksudatın birikmesi. yumurta yollarında tıkanmaya neden olur. Piyosalpenks. Piyosalpinks.

Pyocolpos : Vajinada irin birikmesi. Piyokolpos.

Pyocyanin : Piyosiyanin.

Pyoderma : Piyodermit. Piyodermi. Deri irinlenmesi. Piyoderma. İrinli. İrinli deri. Piyoderm. Derinin irinli nitelikteki herhangi bir enfeksiyonu, piyodermatitis, piyodermatozis. püstül, akne ve furunküloz gibi deri lezyonları piyoderma başlığı içinde ele alınır.

Pyogenesis : İrin oluşması. Piyogenez. Piyogeni. İltihaplanma. Piyojenez. Piyojeni. İrinlenim. İrinleşme. İrinlenme.

Pyofecia : İrinli dışkı, dışkıda irin bulunması. Piyofesi. Piyofesit.

Pyogenic gingival granuloma : Diş etlerinin kronik yangısına bağlı olarak oluşan, parlak kırmızı veya mavi renkte, damardan zengin, epitelle çevrili, ülserleşebilen irin içeren granülom. Piyojenik diş eti granülomu.

Pyodermatosis : Piyodermatozis. Piyodermatoz. Piyoderma.

Pyogranulomatous furunculosis : Piyogranülomlu furunkulozis. Dermatofit enfestasyonlarında ikincil bakteriyel enfeksiyonlar sonucu kıl foliküllerinde oluşan irinli ve granülomlu yangı.

 

İngilizce Pyosis Türkçe anlamı, Pyosis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pyosis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ferment : Heyecanlanmak. Enzim. Tahammür etmek. Telaşlandırmak. Kendisi değişim göstermeksizin diğer bir maddede kimyasal değişikliğe neden olan madde, fermantasyon yapıcı madde, ferment. tek hücreli, tomurcuklanmayla çoğalan mantarlar. Mayalanmak. Kaynamak. Ekşimek. Galeyan. Ferment.

Chemical change : Kimyasal değişiklik. Kimyasal değişim. Bir özdeğin moleküllerindeki atomların artma, azalma ya da yeniden düzenlenmesiyle kimyasal bileşiminde oluşan değişme. Kimyasal değişme.

Fermentation : Mayalanma. Fermentasyon. Organik bileşiklerin, tek gözeli küçük canlılarca daha yalın ürünlere dönüştürülmesi. Glikoz gibi bazı şekerlerin mayayla karıştırılarak anaerobik ortamda yıkımıyla laktat, etil alkol veya bazı diğer besin ürünlerine dönüşümü, fermantasyon. Tahammür. Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, fermantasyon. Otlarda kızışma. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Karışıklık. Yanma.

Prolapsus : Sarkma. Bir organın yapısal yetersizlik veya bağlarının gevşemesi nedeniyle bulunduğu yerden ayılarak aşağıya sarkması, çıkması veya düşmesi. Organın yerinden kayması. Prolapsus.

 

Purulence : Cerahat. İrin. Cerahat toplama. Kanlı irin. İltihap. İrin toplama.

Pyopoiesis : Piyopoiez. İrinlenim.

Pyogenesis : Piyojenez. Piyogenez. Piyogeni. Piyojeni. İrinlenim. İrin oluşması. İrinleşme. İltihaplanma.

Purulences : İrin. İrin toplama. Cerahat toplama. İltihap. Cerahat. Kanlı irin.

Fermenting : Fermantasyona (mayalanmaya) sebep olan. Mayalanma. Fermentasyon.

Prolapse : Yerinden oynamak. Düşmek. Bir organın yapısal yetersizlik veya bağlarının gevşemesi nedeniyle bulunduğu yerden ayılarak aşağıya sarkması, çıkması veya düşmesi. İnme. Kaymak. Sarkma. Sarkmak. Düşme. Prolapsus.

Pyosis synonyms : bottom fermentation, vinification, top fermentation, brow ptosis, zymolysis, descensus, chemical process, chemical action.