Red panda türkçesi Red panda nedir

  • Kızıl panda.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Etçiller (carnivora) takımının, küçük ayıgiller (procyonidae) familyasından, 45 cm kadar uzunlukta, 34 cm kadar kuyruğu olan, tüyleri sık ve pas kırmızısı renginde, karnı ve bacakları kara, himalaya'da yaşayan bir tür.
  • Panda.

Red panda ile ilgili cümleler

English: It is estimated that only a few hundred pandas remain, with a small number of them being raised in zoos in China and abroad.
Turkish: Çin'de ve yurt dışında hayvanat bahçelerinde yetiştirilen birkaç tane ile birlikte, sadece birkaç yüz pandanın kaldığı tahmin edilmektedir.

Red panda ingilizcede ne demek, Red panda nerede nasıl kullanılır?

Red : Rus. Kızarmış. Komünist. Kırmızı. Kızıl saçlı. Solcu. Kızgın. Kızılderili. Al. Kırmızı (renk).

Panda : Panda.

Red admiral : Kelebek.

Red ant : Eklem bacaklı hayvanlardan, böcekler (ınsecta) sınıfının, zar kanatlılar (hymoneptera) takımından, kırmızı renkli, yuvasını ormanlar içinde kocaman yığınlar halinde yapan, zehir dikenleri olmayan, sosyete meydana getiren, pupaları kuşlara yem olan bir tür. orman karıncası. Kırmızımsı renkte olup, ormanlarda yaşayan ve kimi yaprak solucanlara arakonakçılık edebilen karınca; orman karıncası, kırmızı orman karıncası. Ateş karıncası. Kızılkarınca. Kırmızı orman karıncası.

 

Red army : Eski sovyetler birliği'nin ordusu. Sovyet ordusu. Kızıl ordu.

Red army choir : Kızıl ordu korosu. Eski sovyetler birliği ordusu'nun ünlü şarkı grubu.

Red army orchestra : Kızıl ordu'nun (eski sovyetler birliği'nin ordusu) resmi orkestrası. Kızıl ordu orkestrası.

İngilizce Red panda Türkçe anlamı, Red panda eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Red panda ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abacus bodies : Abacus cisimcikleri. Dişteki odontoblast hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyum granülleri ve kollagen öncülerini içeren golgi kesecikleri.

A cells : A hücresi. Alfa hücreleri. Pankreasın langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. a hücreleri. hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. asidofil hücreler. 3.mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.

Abductor muscle : Bir bacak ya da herhangi bir bölgeyi dışa doğru çeken kas. abdüktör kas. Uzaklaştırıcı kas. Abdüktör kas.

Aardvark : Yerdomuzu. Damarlı dişliler (tubulidentata) takımının, yer domuzugiller (orycteropodidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, afrika'da kazdığı inlerde yaşayan bir tür. Karınca yiyen. Borudişli. Yer domuzu.

Abiotic factor : Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen, iklim faktörleri, toprağın özellikleri ve suyun kimyasal yapısı gibi faktörler. Abiyotik faktör. Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler.

 

Bearcat : Misk kedisi. Seksi ve çekici kadın. Görüntüsüyle rakuna benzeyen kırmızımsı kahverengi memeli (himalayalar'dan çin'e kadar olan bölgede rastlanır). Var gücüyle kavga eden kimse. Kabarık siyah kılları ve kavrama özelliği olan uzun bir kuyruğu bulunan misk kedisi (güneydoğu asya'ya özgüdür). Şiddetle kavga eden kişi.

Abiotic environment : Abiyotik ortam. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Abiyotik çevre. Cansız çevre. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.

A cell : Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. A hücresi.

Aardvarks : Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım. Yer domuzugiller. Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya. Yerdomuzu. Damarlı dişliler.

Red panda synonyms : panda bear, abambulacral area, a site, pandas, acacia, abramis zone, abo blood groups system, a chromosome, giant panda, aardwolf, a protein, panda.