Rehine nedir, Rehine ne demek

Rehine; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için güvence olarak ele geçirilen kimse, tutak

"Rehine" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Bu anda elimizde bir rehinemiz var, onun için karşı karşıya olan vaziyetimiz sizinkinden çok sağlamdır." - H. R. Gürpınar

Rehine kısaca anlamı, tanımı:

Rehin : Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey.

Rehine koymak : Borçlu daha sonradan almak üzere değerli bir şeyini alacaklıya vermek.

Anlaşma : Anlaşmak durumu. Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılmış olan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon. Sözleşme.

Sözleşme : Sözleşmek işi. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat.

Getirilme : Getirilmek işi.

Sağlamak : Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Elde etmek, sahip olmak.

 

Güvence : Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat. Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti. Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Tutak : Bir şeyin tutulacak yeri. Ağrı iline bağlı ilçelerden biri. Rehine. Tutacak. Kabza. Maşa, kerpeten vb. araçların tutmaya yarayan kanatlarından her biri.

Rehine koymak : tutuya koymak. İlgili cümle: "“Beş lira için ananın saatini rehine koyduğunu unuttun mu?”" H. R. Gürpınar.

Rehine ile ilgili Cümleler

 • Rehinelerden üçü serbest bırakıldı.
 • Rehineler hayatta.
 • Bir rehine durumumuz var.
 • Kötü adam rehineleri pencereden atmakla tehdit etti.
 • Rehineler hakkında bildiğin her şeyi anlatmanı istiyorum.
 • O, rehinesini bir kamyonette tuttu.
 • Rehineler serbest bırakılacaktır.
 • Üç rehineyi daha öldürdüler.
 • Rehine tutuluyorum.
 • Polis rehineleri emniyete götürdü.
 • Üç rehine öldürüldü.
 • Ali benim rehinemdir.
 • Rehineler bağlandı ve ağızları kapatıldı.
 • Rehineler Noelden önce serbest bırakılacak.

Diğer dillerde Rehine anlamı nedir?

İngilizce'de Rehine ne demek? : n. hostage

Fransızca'da Rehine : otage [le]

Almanca'da Rehine : n. Geisel

Rusça'da Rehine : n. заложник (M)