Tutak nedir, Tutak ne demek

Tutak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Bir şeyin tutulacak yeri.
  • Tutacak
  • Rehine.
  • Ağrı iline bağlı ilçelerden biri.
  • Maşa, kerpeten vb. araçların tutmaya yarayan kanatlarından her biri.
  • Kabza.

"Tutak" ile ilgili cümle

  • "Saban tutağı. Bıçak tutağı. Kılıç tutağı. Tüfek tutağı."

Yerel Türkçe anlamı:

1.Önlük. 2.Elbezi. 3.Bulaşık bezi.

Sıcak tencereyi tutmakta kullanılan yünden örülmüş ya da bezden yapılmış tutacak.

1.Saban eyerinin elle tutulan yeri. 2.Kazan kulpu ve benzeri tutacak yerler

Cimri.

Saç örgülerinin uçlarındaki bağlar.

Tandırın hava deliği tıkacı.

İskambil oyununda oyuncunun karşısındakinde varsaydığı oyun kağıdı.

Bir borcun ödeneceğine inanca olarak, ödediğinde geri alınmak üzere, borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin

Sara hastalığı.

Ateş üstündeki kabı tutup indirmek için bez ve benzeri şeylerden yapılmış olan tutacak

Sabanın elle tutulan bölümü.

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Herhangi bir nesnenin elle tutulan yeri. (Karaağaç *Bozüyük -Bilecik)

Çift sürme sırasında pulluğun elle tutulan kısmı. (Yenikent *Aksaray -Niğde)

Tırpan sapının ortasında bulunan yarımay biçimindeki küçük ağaç parçası. (Büyükdivanköyü -Çorum)

 

Çift sürme anında sabanın elle tutulan kısmı. (Meyvebükü *Güdül, Yurtbeyi *Çankaya -Ankara; Yenikent *Aksaray -Niğde)

Diğer sözlük anlamları:

Dudak.

[Bakınız: dutak]

Bilimsel terim anlamı:

Kılıçoyunu savutlarının elle tutulan bölümü.

İngilizce'de Tutak ne demek? Tutak ingilizcesi nedir?:

hilt

Fransızca'da Tutak ne demek?:

contentif

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Van ili, Yalınca nahiyesine bağlı bir bölge. Iğdır ili, Tuzluca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Ağrı ili, Suluçem bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Tutak anlamı, kısaca tanımı:

Tutacak : Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti, tutaç, tutak.

Kabza : Silah, kılıç vb. şeylerde tutulacak yer, tutak, sap.

Kerpeten : Çivi sökmeye veya diş çekmeye yarayan, hareketli bir eksen çevresinde çapraz iki parçadan oluşmuş, kıskaç biçimindeki araç.

Araç : Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Taşıt. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

Tutma : Yanaşma. Destekleme. Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj. Tutmak işi.

Kanat : Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ. Yan, taraf. Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah. Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin kapağı. Angıç. Fırıldak biçiminde olan şeylerde kol. Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol bölümü. Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etkilediği yatay yüzey. Balıklarda yüzgeç. Meclis, parti vb. topluluklarda düşünce yönünden özellik gösteren taraflardan her biri.

 

Rehine : Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için güvence olarak ele geçirilen kimse, tutak.

Bir : Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Beraber. Aynı, benzer. Eş, aynı, bir boyda. Sadece. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sayıların ilki. Tek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bir kez.

Ağrı : Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı.

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Sınırlanmış, sınırlı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Kapatılmış olan, kapalı. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun.

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.

Tutak bal : Ağılı bal.

Diğer dillerde Tutak anlamı nedir?

Fransızca'da Tutak : manche [le], poignée [la], pommeau [le]

Almanca'da Tutak : n. Geisel

Rusça'da Tutak : n. рукоятка (F), заложник (M)