Relaxedly türkçesi Relaxedly nedir

  • Rahatlamış bir şekilde.

Relaxedly ingilizcede ne demek, Relaxedly nerede nasıl kullanılır?

Relaxed dna : Relaks dna. En kararlı ve değişikliğe uğramamış yapısıyla herhangi bir dna, pek çok hücresel koşullar altında tipik olarak b-dna biçimi.

Become relaxed : Açılmak.

Make relaxed : Gevşetmek.

Relaxed : Yumuşamış. Gevşemiş. Gevşemiş (kişi). Rahatlamış. Gevşek.

Unrelaxed : Rahatsız. Heyecanlı. Gergin. Coşkulu. Stresli. Rahatsız (kişi).

Relaxation : Etkin alıştırmalarda, bir kası hiçbir gerginlik ya da kasılma bırakmadan dinlenmeye salma (gevşetme). Eğlence. Hafifletme. Relaksasyon. Yumuşatma. Gevşeklik. Hafifleme. Gevşetme. Gevşeme. Hafifletme (ceza).

Relaxation of muscles : Kasların gevşemesi.

Relax : Gevşeyip dinlenmek. Gevşemek. Gevşemiş. Hafifletmek. Relaks. Dinlendirmek. Zayıflatmak. Yumuşamak. Dinlenmek.

Relaxation exercices : Kaslarda aşırı gerilme çalışmasının oluşturacağı zararı gidermek için bu tür çalışmayı hemen izlemesi gereken dinlendirici nitelikteki alıştırmalar. Gevşeme alıştırmaları.

Relaxation labelling : Kısıt gevşetmeli etiketlendirme. Gevşetmek etiketlendirme. Gevşetmeli etiketlendirme.

İngilizce Relaxedly Türkçe anlamı, Relaxedly eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Relaxedly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Unstrained : Süzülmemiş. Şekli bozulmamış. Gerilmemiş. Yapmacıksız. Deforme olmamış. Filtre edilmemiş.

Mellow : Hoşgörülü. Cana yakın. Yıllanmış. Sulu. Yumuşak. Yıllanmış (şarap). Yumuşamak. Yumuşaklık. Tatlı. Olgunlaşmak.

Late : Müteveffa. Son zamanlardaki. Eski. Rahmetli. Son. Geç. Ölü. Geç kalan. Geçen. Son zamanlarda olan.

Laid back : Rahat kimse. Tasasız. Rahat ve geniş davranan tip. Acelesiz. Sakin. Rahat. Kaygısız. Sarhoş. Geri koyulmuş. Gevşemiş.

Degage : Serbest.

Easy : Uysal. Dertsiz. Serbest. Sorunsuz. Rahat. Kolay. Rahatlıkla. Asanlıkla. Doğal. Kolaylıkla.

Tardily : Aheste. Gecikmeyle. Yavaş yavaş. Yavaşça. Gecikerek.

Relaxedly synonyms : unagitated.

Relaxedly zıt anlamlı kelimeler, Relaxedly kelime anlamı

Uneasy : Endişeli. Huzursuz. Tutuk. Endişe verici. Endişelendirici. Rahatsız. Sıkıntılı. Kaygılı. Rahatsız edici. Rahatsız eden.

Tense : Sıkı. Stres içinde. Gerilmiş. Gergin. Stresli. Çekimli fiilin karşıladığı kılış veya oluşun içinde geçtiği zaman dilimi: şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman, geniş zaman vb. fiildeki zaman basit zaman ve birleşik zaman olarak ikiye ayrılır: yazıyor, yazdı, yazacak, yazmış, yazdıydı, yazıyormuş, yazsa, yazmalı, evdeydi vb. || — sen söyle allahını seversen, dedi, bir çocuk ötekine maymun türk mü demiş ne.. o da ona taş atmış. sen tafsilatını daha iyi bilirsin. inzibat meclisleri toplanacakmış. gençlerimiz burada hitabeler irade ediyorlar. taş atan çocuğun kovulmasına rey verenler(...) nasıl dedi bakayım? eşekmişler amma türk de değilmişler onu konuşuyorduk (p. safa, biz insanlar, s. 48) vb. ayrıntı için bk. basit zaman, birleşik zaman. Gerginleştirmek. Kip. Çekmek. Zaman.

 

Agitated : Ajite. Telaşlı. Tedirgin. Çalkalanmış. Heyecanlı.

Relaxedly antonyms : early.