Same türkçesi Same nedir

 • Sataktaki istem ve eğilime uygun bir düzeyde malın değişim ve akışımını sağlama.
 • Eşit.
 • Aynı şekilde.
 • Özdeş.
 • Ekonomi alanında kullanılır.
 • Aynısı.
 • Tıpkı.
 • Farksız.
 • Tıpkısı.
 • Farketmez.
 • Sürüm.
 • Benzer.
 • Aynı.
 • Aynı şey.

Same ile ilgili cümleler

English: "A is equivalent to B" has the same meaning as "A is true if and only if B is true".
Turkish: "A, B'ye eşittir" önermesi, "Eğer ve yalnızca eğer B doğruysa A doğrudur" ile aynı anlama gelmektedir.

English: A lot of people feel the same way Tom does.
Turkish: Bir sürü insan Tom'un hissettiği aynı şekilde hissediyor.

English: A fox is not caught twice in the same snare.
Turkish: Bir insan aynı hatayı iki kez yapmaz.

English: A household is a group that shares the same living space and finances.
Turkish: Ev halkı, aynı yaşam alanını ve parayı paylaşan bir gruptur.

English: "Bracelet" means the same thing in English that it does in French.
Turkish: "Bracelet" İngilizce ve Fransızca'da aynı anlama gelmektedir.

Same ingilizcede ne demek, Same nerede nasıl kullanılır?

Same as : Gibi. Benzer. Aynı. İle aynı tarzda. İle aynı. Tıpkı.

Same as detail : Ayrıntı ile aynı.

Same as previous : Önceki ile aynı.

Same class : Aynı sınıf.

Same day : Aynı gün.

Same pattern : Özdeş tarz. Aynı stil. Tekrar eden örnek. Aynı tarz. Aynı örnek.

 

Same quality : Aynı kalite. Aynı cins.

Same level : Aynı düzey.

Same day service : Aynı gün alabilir miyim.

Same kind : Aynı tür.

İngilizce Same Türkçe anlamı, Same eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Same ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Tantamount to : İle aynı.

Analog : Eş örnekli. Başka bir nicelikle ilgili olarak sürekli değişmek. Örneksel. Bilgisayar, bilişim, veterinerlik alanlarında kullanılır. Analog. Benzeş. Kökeni ve yapısı farklı olmasına rağmen aynı işlevi gösteren iki organ veya bileşikten biri. Benzer şey. Veri'nin, sürekli bir fiziksel değişkenle gösterimine değgin.

Doublet : Çift kutup. Eş. İkil çizgi. Çiftli. İki atomun paylaştığı bir çift elektron. çift ucaylı bir dizgede elektrik momenti sonlu ve değişmez olacak biçimde, yüklerin büyüyüp aralarındaki uzaklığın kısaldığı sınır durum. Eşil. İkilem. Çift mercek. Bir çizgi özgesinde birbirine yakın çift çizgilerin her biri. Eskiden giyilen erkek yeleği.

Identic : Ortak. Eş.

Closely : İnceden inceye. Dikkatle. Adeta. Sıkı sıkı. Sık. Hemen hemen aynı. Sıkıca. Yakından.

Evens : Düzletmek. (sayı) çift. Düzeltmek. Düzleşmek. Tesviye etmek. Düzleştirmek. Eşit olarak bölüştürmek. Hatta. (ingiliz ingilizcesi) bir bahsi kazanma veya kaybetmenin eşit olasılığı (at yarışında).

Facsimile : Aynı basım. Bir yazının ya da bir kitabın sayfa sayfa olduğu gibi fotoğrafı alınarak yapılan basımı. Belgegeçer. Faksimile. Tıpkıbasım. Tıpkı basım. Kopyalama. Kopyalamak.

All the same : Ne olursa olsun. Yine de. Hepsi aynı. Fark yok. Hepsi bir. Bununla birlikte. Buna karşın. Gelgelelim.

 

Indifferent : Aldırışsız. Şöyle böyle. Orta. Umursamaz. Nemelazımcı. Meraksız. Umursamayan. Vasat. Lakayt.

Same synonyms : cookie cutter, synoptical, superposable, circulations, a posteriori probability, similar, dittoing, comme, ver, living image of, editions, idem, dup, indifferens, one and the same, the same, one, synoptic, on a par with, congener, a priori analysis, analogues, according as, equivalent, analogous, ditto, launching, said, commeasurable, dittos, analogue, there is no difference, comparable.

Same zıt anlamlı kelimeler, Same kelime anlamı

Other : Öteki. Diğeri. Sair. Bundan başka. Başka biçimde. Diğer. Öbür. Öbürü. Geçen. Sonraki.

Different : Ayrı. Değişik. Farklı. Başka. Özge. Başka türlü. Ayrışık. Çeşitli. Diğer. Muhtelif.

Difference : Olay, nesne ya da özellikleri birbirinden ayıran ve algılanabilen başkalık, bk. benzerlik. Dava. Anlaşmazlık. Benzememe. Ayrım. Uyuşmazlık. Ayrılık. İhtilaf. Olağandışılık. Farklılık.

Same antonyms : unequal, varied, unlike.

Same ingilizce tanımı, definition of Same

Same kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Not another or others. Identical. Unchanged. Not different or other.