Satımcı nedir, Satımcı ne demek

  • Satım işini yapan (kimse)

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: satıcı]

Satımcı anlamı, tanımı:

Dış satımcı : İhracatçı.

Satım : Satış.

Dış satımcılık : İhracatçılık.

Satımcılık : Satımcının yaptığı iş.