Sayış nedir, Sayış ne demek

  • Sayma işi

"Sayış" ile ilgili cümle

  • "Gemideki ganimetin her sayışta neden eksik çıktığı da böylece anlaşılmış oldu." - İ. O. Anar

Sayış kısaca anlamı, tanımı:

Sayışma : Sayışmak işi, takas. Çocuk oyunlarında sayı sayarak ebeyi belirleme.

Sayışmak : Ödeşmek, hesaplaşmak, hesabına saymak, takas etmek. Çocuk oyunlarında sayı sayarak ebeyi belirlemek.

Sayma : Saymak işi, ad, tadat, addetme.

Sayış etmek : Borcu, borçlunun alacağı olan kimseye devretmek.

Sayış kuralları : Olasılık kuramında değişik biçimlerde gerçekleşebilen bileşik bir olayın olasılığını bulmada başvurulan toplama ve çarpma kurallarının uygun bir biçimde birleştirilmesiyle oluşan bileşik kurallar.

Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenlerle yazımlara alındığı bölümleme birliği. Karşılığı para ile ölçülen bir değer ve işlemi sayışmanlık yazılıklarına geçirmek, aynı türden olan işlemleri bir araya toplayarak göstermek, bir başka deyimle sayışmanlık işlemlerinin bilimsel bir yöntem ve düzen ile yazılımlara alındığı bir bölümleme birliği.

Sayışım belgesi : İş yasası ile bağımlı yerlerde çalışan görevlilere yapılan haftalık ya da aylık ücret ödemelerinde gerçek ücretlerinden düşülen yasal kesintilerle ellerine geçecek parayı belirtmek üzere düzenlenen ayrıntılı sayışımı gösteren belge. Otel, gazino, lokanta ve benzeri yerlerden yararlanan kişilere ödeyecekleri para için verilen belge.

 

Sayışım bildirgesi : Alıcı adına yapılan işlemler sonucu sayışımına borç ya da alacak yazılan bir parayı ayrıntılarıyla göstererek kendisine yapılan bildirim.

Sayışım birliği : Bir sayışmanlık dizgesine konu olan kurum, girişim, işletme gibi kuruluşlar.

Sayışım çizgesi : Kurallara uygun düzenli bir biçimde sıralanan sayışımların sınırlı denge ve adlarını kapsayan çizelge.

Sayışım dağıtımı : Bir ya da bir bölüm sayışımın öteki sayışımlara bölünmesi ve dağıtımı.

Sayışım dökümü : Sayışımların bütün ayrıntıları ile ele alınıp değerlendirilmesi.

Sayışım dönemi : Tecim alanında yıllık sayışımlar için kabul edilen 12 aylık süre, dengelem dönemi. Bir yıllık süre içinde sayışımların izlenilmesi sağlanılmak üzere uygulanan belirli süreler.

Diğer dillerde Sayış anlamı nedir?

İngilizce'de Sayış ne demek? : [sayışmak] v. count out

Rusça'da Sayış : n. перечень (M)