Sayışmak nedir, Sayışmak ne demek

  • Ödeşmek, hesaplaşmak, hesabına saymak, takas etmek.
  • Çocuk oyunlarında sayı sayarak ebeyi belirlemek

Yerel Türkçe anlamı:

Ödeşmek.

Daha önce ödünç alınan şeyleri karşılıklı birbirlerine bağışlamak; ödeşmek

Ödeşmek : 50 lira borcu vardı, bir dana verdi, aklı sıra sayıştı.

Diğer sözlük anlamları:

Birlikte hesap etmek, düşünmek.

Sayışmak kısaca anlamı, tanımı:

Sayış : Sayma işi.

Ödeşmek : Birbirine olan borçları ödeyip alacak verecek bırakmamak. Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip borçlu kalmamak.

Hesaplaşmak : Karşılıklı olarak kozlarını paylaşmak. Bir şeyin olumlu veya olumsuz yönlerini düşünerek, tartışarak bir yargıya varmak. Birbirindeki alacakla vereceğin hesabını yapmak.

Saymak : Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı dolayısıyla bir kimseye değer vermek, hürmet etmek. Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak. Önemsemek. Arka arkaya söylemek, sıralamak. Gibi görmek, kabul etmek. Herhangi bir sıraya koymak, herhangi bir sırada yer aldığını kabul etmek. Sayıları arka arkaya söylemek. Geçer tutmak. Varsaymak, tutmak, farz etmek. Hesaba katmak, dikkate almak. Herhangi bir şey, yerine koymak veya herhangi bir şey gözüyle bakmak, addetmek. Ödemek, peşin vermek.

 

Takas : İki ülke arasında yapılmış olan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi. Değişim.

Çocuk : Büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse. Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak. Soy bakımından oğul veya kız, evlat. Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse. Genç erkek. Küçük yaştaki erkek veya kız. Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.

Oyun : Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü. Şaşkınlık uyandırıcı hüner. Kumar. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. Hile, düzen, desise, entrika.

Belirlemek : Belirli duruma getirmek, belirli kılmak, tayin etmek. Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak. Bir kavramı, ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımından daraltmak, genellemek karşıtı.

 

Diğer dillerde Sayışmak anlamı nedir?

İngilizce'de Sayışmak ne demek? : v. count out

Rusça'da Sayışmak : v. рассчитываться, компенсировать, рассчитаться