Takas nedir, Takas ne demek

Takas; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Değişim.
  • İki ülke arasında yapılmış olan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi

Yerel Türkçe anlamı:

Sürüye uyamayan hasta hayvan.

Topal ya da hasta olduğundan sürüye uyamayarak arkada kalan koyun, keçi ve benzeri hayvanlar.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: değişim]

[Bakınız: getirgötür]

Hukuki terim anlamı:

ödeşme, ödeşim.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

İki ülke arasında olmak üzere dışsatım ve dışalımı yapılmış olan mal, hizmet veya teknoloji aktarımı bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji aktarımıyla ödenmesi.

Malın malla değişimi.

(swap) Bir tarafın, sahip olduğu varlık veya yükümlülükleri diğer tarafın sahip olduğu varlık veya yükümlülüklerle değiştirmesine dayanan finansal sözleşme.

İngilizce'de Takas ne demek? Takas ingilizcesi nedir?:

barter

Takas hakkında bilgiler

Takas, herhangi bir değişim aracı kullanılmaksızın, mal ve hizmetlerin diğer mal ve hizmetlerle değiş tokuş edildiği bir ticaret tipidir.

Henüz parasal bir sistem kurmamış topluluklarda görülebileceği gibi, modern ekonomilerde de parasal sistemin yanı sıra varlığını sürdürmektedir. Ancak, takasın parasal ticaretin yerini alması, parasal sistemin çöktüğü zamanlarda (örneğin hiperenflasyon dönemi) mümkün olabilmektedir.

 

Web-Takas : İnternet üzerinden yapılmış olan takas türüdür.

Takas ile ilgili Cümleler

  • Ali Çinli bir takas öğrencisiyle çıkıyor.
  • Bankada birkaç yeni dolarla takas ettim.
  • Takasu kliniğine gitti.
  • Koltukları takas etmek ister misin?
  • Bir akarsu geçerken atları asla takas etme.
  • Ali eski bilgisayarını bir gitarla takas etti.
  • İşleri takas etmek ister misin?
  • Nerede dolar lirayla takas edilebilir?

Takas anlamı, tanımı:

Değişim : Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon. Rüzgârın yön değiştirmesi. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme.

Takas etmek : Sayışmak, değiştirmek.

Takas tukas etmek : Takas etmek.

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

Alışveriş : Satın alma ve satma işi, alım satım, iş, muamele, ahzüita, aksata, pazar. İlişki, münasebet.

Karşılık : Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz. Cevap, yanıt. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele.

Ödenme : Ödenmek işi.

Aracı : İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta. Ara bulucu.

 

Kullanılmak : Kullanma işine konu olmak.

Hizmet : Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Görev, iş. Bakım, özen, ihtimam.

Takas anlaşmaları : İki ülkenin merkez bankaları arasında imzalanan ve özellikle ödemeler bilançosunda geçici nedenlerle ortaya çıkan büyük açıkları finanse etmek veya ulusal paradan spekülatif kaçışları önlemek gibi amaçlarla ulusal paraların değişimini öngören anlaşma.

Takas ekonomisi : Malın malla değişimine dayanan, değişim aracı olarak paranın kullanılmadığı ekonomi.

Takas hesabı : Merkez bankası nezdinde tutulan ve her bankanın takas ile ilgili işlemlerinin izlendiği hesap. İşletmelerin geçici bir süre için başka bir hesaba aktaracakları gelir ve giderleri için açtıkları hesap.

Takas odası : Finansal kurumlar ile borsalar arasında para kullanmadan ödeme sisteminin gelişmesi için takas işlemlerinin yapıldığı yer.

Takas primi : Kaydırma ticarette dışsatımcıların dışalım hakkını kendileri kullanmak yerine başka bir dışalımcıya devretmeleri karşılığında aldıkları prim.

Takas tukas : Karşılıklı alışveriş, değiş tokuş

Takas tukas geçinmek : Geçim sıkıntısı çekmek, zar zor geçinmek.

Takasbank : Borsada işlem gören senetlerin saklanması ve senetlerin fiziki dolaşımı olmaksızın işlemlerin düzgün olarak işlemesi amacıyla oluşturulan kurum.

Diğer dillerde Takas anlamı nedir?

İngilizce'de Takas ne demek? : [taka] n. currency of Bangladesh

n. taka, currency of Bangladesh

n. interchange, exchange, swop, swap, clearing, barter, dicker, truck

Fransızca'da Takas : échange [le]

Almanca'da Takas : n. Eintausch, Verrechnung, Wechsel

Rusça'da Takas : n. бартер (M)