Sayışma nedir, Sayışma ne demek

  • Sayışmak işi, takas
  • Çocuk oyunlarında sayı sayarak ebeyi belirleme.

Yerel Türkçe anlamı:

Ödeşme, değiştirme.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Bir işlemden doğan alacakların diğer bir işlemden doğan borçların ödenmesinde kullanılması.

Bilimsel terim anlamı:

Birbirlerine borçlu ve alacaklı durumda olan kişilerin karşılıklı bir sayışımdan sonra borç ya da alacak kalıntılarını vererek ödeşmeleri.

İngilizce'de Sayışma ne demek? Sayışma ingilizcesi nedir?:

entered in an account, clearing

Sayışma hakkında bilgiler

Tekerleme; genellikle ölçülü ve kafiyeli, basmakalıp söz. Masal, hikâye, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde ve çocuk oyunlarında tekerlemelere rastlanır.

Türk edebiyatında ilk yazılı tekerleme örneklerine 11. yüzyıldan itibaren rastlanır. Divanü Lügati’t Türk’te bazı tekerlemeler yer alır.

Çocuk folklorunda hoşça vakit geçirmek, konuşma kabiliyetini geliştirmek, oyunlarda eş ve ebe seçmek için tekerlemelere sıklıkla başvurulur. Kullanıldığı yere bağlı olarak masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi gibi farklı adlar alabilir. Tekerlemeler çocuk oyunlarında ve masalların baş, orta ve sonunda söylenir. Yöreye göre değişik isimler alabilir. Örneğin Doğu Anadolu’da döşeme, Güney Anadolu’da sayışma sözcükleri tekerleme anlamında kullanılır.

 

Sayışma anlamı, tanımı:

Çocuk : Büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse. Soy bakımından oğul veya kız, evlat. Genç erkek. Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse. Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak. Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi. Küçük yaştaki erkek veya kız.

Oyun : Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. Şaşkınlık uyandırıcı hüner. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Kumar. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Hile, düzen, desise, entrika. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü.

Sayış : Sayma işi.

Sayışmak : Ödeşmek, hesaplaşmak, hesabına saymak, takas etmek. Çocuk oyunlarında sayı sayarak ebeyi belirlemek.

Takas : İki ülke arasında yapılmış olan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi. Değişim.

Belirleme : Belirlemek işi, tayin, tespit, teşhis.

Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).

 

Ölçülü : Ilımlı. Ölçüsü alınmış, ölçülmüş. Belirli bir ölçüde olan. Dar. Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düzyazı), vezinli, mevzun. Dikkatli, düşünerek.

Kafiyeli : Uyaklı.

Basmakalıp : Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe. Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan bir biçimde, sloganvari.

Masal : Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür. Boşuna söylenmiş söz.

Sayışma dönemi : Sayışma yazılımlarında bir paranın kasadan mal sayışımına ve buradan alacaklılara ve sonuç olarak kasa sayışımına geçmesi için gereken süre.

Sayışman : Sayışmanlığı yöneten bu bilim dalında yetkisi olan kişi.

Sayışmanlık : Paranın bir bölüğünü, sonradan sayışılmak üzere bir boçrtan ya da kâr payından alacaklısına ödeme. Kuruluşa ilişkin ve işlemlerin tümünü kapsamak üzere tutulması gereken yazılıklarda uygulanılması gereken kural ve yöntemlerin tümünü içine alan bilgi dalı.

Sayışmanlık birimi : Sayışmanlık yöntemine konu olan kuruluş, girişim ve benzeri şeyler.

Sayışmanlık değeri : Genel giderlerin ve değerlerin para ile ölçülebilen söylenilen tüm değerleri.

Sayışmanlık denetimi : Sayışımın düzeni ve doğruluğunu denetlemek amacıyla sayışmanlıkça yapılan denetim.

Sayışmanlık dışı sayım : İşletmedeki taşınır mallarla durağan değerlerin tümüyle ölçümü, tartımı ve sayılması.

Sayışmanlık dizgesi : Sayışımın bölümlenmesindeki yazılıklarda işlemlerde uygulanan yöntem.

Sayışmanlık el betiği : Sayışım kural ve yöntemlerini özet olarak kapsayan yol gösterici.

Sayışmanlık görevlisi : Sayışmanlık yazılıklarını tutan görevli.

Diğer dillerde Sayışma anlamı nedir?

Rusça'da Sayışma : n. отплата (F), компенсация (F)