Scheme türkçesi Scheme nedir

 • Dalavere yapmak.
 • Plan yapmak.
 • Tasarlamak.
 • Düzen.
 • Plan.
 • Bir yapının, bileşenlerini, öğelerini ve aralarındaki ilişkileri gösterebilmek için küçük ölçekte çizgilerle gösterilmiş biçimi.
 • Çizem.
 • Dolap çevirmek.
 • Entrika düzenlemek.
 • Tertip.
 • Dalavere.
 • Plan kurmak.
 • Entrika.
 • Entrika çevirmek.
 • Joba.
 • Düzenlemek.
 • Proje.
 • Şema.
 • Komplo.
 • Dolap.
 • Uyum.
 • Tasarı.
 • Fesat karıştırmak.

Scheme ile ilgili cümleler

English: Burak devised an escape scheme with one of his cellmates.
Turkish: Burak onun hücre arkadaşlarından biriyle bir kaçış planı kurdu.

English: Kawa is an implementation of Scheme for JVM that allows to take advantage of all the Java’s libraries.
Turkish: Kawa bir JVM(Java Sanal Makinesi) gerçekleştirme projesidir.Bu bütün Java kütüphanelerini avantajlı bir şekilde kullanmaya izin verir.

English: I knew I should never have gotten involved with your harebrained scheme.
Turkish: Senin deli saçması planına hiç bulaşmamam gerektiğini biliyordum.

English: Ali is a schemer.
Turkish: Ali bir entrikacı.

English: His scheme went wrong in the end.
Turkish: Onun planı sonunda bozuldu.

Scheme ingilizcede ne demek, Scheme nerede nasıl kullanılır?

Scheme colors : Renk grubu. Renk düzeni. Düzen renkleri.

Scheme for : Bir şey için entrika düzenlemek.

 

Scheme name : Düzen adı.

Confirm scheme removal : Düzen kaldırmayı onayla.

Save midi scheme as : Mıdı düzenini farklı kaydet.

Closed sequential scheme : Kapalı ardışık taslak.

Add as standard scheme : Standart grup olarak ekle.

Building scheme : Bir yapının tümünün uygulayımsal çizim kurallarına uygun olarak tasarısının, kesitinin, görünüşünün ve görüngesinin çizilmesi işlemi. bu işlem sonucunda ortaya çıkan çizem. ülkede uygulanmakta olan yapı ölçünlerine göre bir yapının türlü öğeleri arasındaki ilişkileri kurma ve bunu bir tasarı üzerinde gösterme, bk. tasar-çizim. Yapı tasarımı.

Apply color scheme : Renk grubunu uygula.

Be a party to a scheme : Bir planın tarafı olmak. Bir planı desteklemek. Bir planın parçası olmak.

İngilizce Scheme Türkçe anlamı, Scheme eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Scheme ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Coordination : İnsicam. Düzenleme. Biyolojik sistemlerde uyumlu bir sonuç elde etmek üzere uygun bir iş birliği halinde çalışma. kan hareketlerindeki düzenleştirme gibi. Uyumlu çalışma. Tutarlılık. Bağlantı. Eş güdüm. Tanzim. Koordinasyon.

Exploded view : Sökülmüş hali gösteren çizim. Parça şeması. Çizelge. Sökülmüş görünüş. Patlak resim. Parçaları dağılmış görünüş. Bir makinenin parçaları arasındaki ilişkiyi gösteren fotoğraf.

Proposal : Teklif. Önerge. Tasavvur. Takrir. Evlilik teklifi. Önerme. Öneri. Evlenme teklifi.

Chicaning : Safsata. Hile ile elinden almak. Dalavera. Şikan. Şike yapmak. Kozsuz el briç. Şike. Hile. Hile yapmak.

Collates : Harman etmek (formaları). Karşılaştırmak. Sıraya koymak (sayfaları). Sıraya koymak. Derleyip düzenlemek. Karşılaştırmak (yazı). Toplayarak sıralamak. Dizmek. (yazı) karşılaştırmak.

 

Cogitating : İyice düşünmek. Düşünmek. Ciddi olarak düşünmek. Bulmak. Düşünüp taşınmak. Dikkatle düşünmek. İcat etmek. Kavram yaratmak. Enine boyuna düşünmek.

Intrigue : İlgisini çekmek. Şaşırtmak. Merakını uyandırmak. Kumpas kurmak. Kandırmak. İlgisini uyandırmak. Gizlice sevişmek.

Balance : Tartaç. Tikel ya da tam denge koşulu. Dengeli olmak. Denk olmak. Vücudun en küçük dayanak yüzey ya da yüzeylerinde düşmeden durması. bu, vücudun ağırlık merkezinden geçen bir düzey çizgisinin her zaman dayanak yüzeyi içinde kalması, böylece ağırlığın dayanak noktasının iki yanına denk olarak yüklenmesiyle sağlanır. Dengede durmak. Denk gelmek. Ruhsal denge. Bir malın niceliğine ve ederine göre satış değeri bulunmak üzere ağırlık birimleriyle malın karşılıklı dengesini sağlayan araç. Sayışım kalıntısı.

Chifforobe : Gardrop.

Collocation : Birliktelik. Sıraya koyma. Sıralama. Yan yana olma. Eşdizimlilik. Birlikte kullanım. Tanzim. Düzenleme. Yan yana tanzim.

Scheme synonyms : incentive scheme, counterterrorism, plan of action, incentive program, pyramid scheme, array, waiting game, project, coherency, proformas, graph, projections, composition, conventions, plot, accordancy, design, stratagem, gerrymandered, bill, platform, colluded, chicanery, cogitated, contrivance, idea, caballing, practiced, collocating, cogitate, blueprinted, conspire, skullduggeries.

Scheme zıt anlamlı kelimeler, Scheme kelime anlamı

Truth : Gerçek. İçtenlik. Realite. Hakikat. Temel gerçeklik. Temel hakikat. Dürüstlük. Esas hakikat. Gerçek durum. Filvaki.

Scheme ingilizce tanımı, definition of Scheme

Scheme kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A combination of things connected and adjusted by design. To plot. To design. To form a scheme or schemes. To project. A system. To plan. To make a scheme of.