Send off türkçesi Send off nedir

Send off ingilizcede ne demek, Send off nerede nasıl kullanılır?

Send : Etmek. Yollamak. Neşretmek. Sevketmek. Atmak. Göndermek. Sevk etmek. Fırlatmak. Sokmak (duruma).

Off : Dışında. Kalkmak. Soğutmak. Öldürmek. İndirmek. Kapalı. Baş. Başlangıç. Yanılmak.

Send a boy to mill : Mantıksız anlamlarını kullanmak. Değirmene bir çocuk yollamak. Tecrübesiz bir haberci göndermek.

Send a cable : Bir kablo çekmek. Bir telgrafı ulaştırmak.

Send a letter : Mektup atmak. Mektup yollamak. Mektup göndermek.

Send a letter by post : Posta ile bir mektup göndermek.

İngilizce Send off Türkçe anlamı, Send off eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Send off ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Expedites : Kolaylaştırmak. Tacil etmek. Sürat vermek. Hızlandırmak. Süratini artırmak. Süratlendirmek. Çabuklaştırmak. Hız vermek.

Mail : Taşıtlara kapalı cadde. Postaya atmak. Zırh. Posta ile göndermek. Postayla göndermek. Postaya vermek. Posta.

Address : Nutuk çekmek. Söz yöneltmek. Hitap etmek. Konuşma yapmak. Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri ve bu yere nasıl erişilebileceğini tanımlayan veri. genellikle, özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan veri. erişki sözcüğü de kullanılabilir. Nutuk. Söylev. (sorunların) üzerine gitmek. Kendini bir işe adamak. Söylev vermek.

 

Dismisses : Salıvermek. Görevden almak. İşten atmak. Açığa çıkarmak. İşten çıkarmak. Reddetmek (dava). Affetmek. Azletmek. İhraç etmek.

See off : Yolculamak. Birisini uğurlamaya gitmek. Geçirmek.

Speeds : Hızlandırmak. Süratli gitmek. Hız yapmak. Yolunu açık etmek. Başarılı olmak.

Mails : Postayla göndermek. Taşıtlara kapalı cadde. Posta. Postaya atmak. Postaya vermek. Posta ile göndermek. Zırh.

Consigned : Sevkedilen. Emanet etmek. Bırakmak. Sevketmek. Teslim etmek.

Sped : Hızlandırmak. Süratle gitmek. Hız vermek. Hız. Hız yapmak. Süratli gitmek. Sürat. Hızla gitmek.

Send off synonyms : sending off, emit, expedited, expedite, dispatch, forward, conveyed, conveys, post, convey, consigning, send through the post, give forth, see, bid somebody godspeed, seen, see someone off, emits, consigns, seeing off, consign, expediting, send by mail, posts, sent off, send by post, send away, conjure away, dismiss, speed, posted, dispatched, bundle off.