Share tenant türkçesi Share tenant nedir

  • Müşterek kiracı.

Share tenant ingilizcede ne demek, Share tenant nerede nasıl kullanılır?

Share : Aksiyon. Katılmak (bir fikre). Ortaklığa katılma anlam ve payını kapsayan, bunun dışında hiç bir ayrıcalığı olmayan pay belgiti. Bilgisayar, coğrafya, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Paylaşmak. Sermaye payı. Söylemek. Şirket sermayesinin birbirine eşit paylara bölünmüş dilimlerinden her birini temsil eden ve yasalarla belirtilen esaslara göre düzenlenmiş olan değerli kağıt. Toprağı işleyenin, elde ettiği üründen, mal iyesine sözleşmeye göre pay vermesi biçiminde bir işletme türü. Yarıcılık.

Tenant : Sakin. Bir taşınmaz malın kullanımını, belli bir süre için belirli bir tutmalık karşılığında, taşınmaz iyesinden kendisi için sağlayan kimse. Malik. Kira ile tutmak. Mutasarrıf. Kiracı. Kirada oturmak. Kiralamak. Kiralama işleminde kiraya konu olan malların kullanım hakkını devralan kişi.

Share a folder : Bir klasörü paylaştırır.

Share active modem : Etkin modemi paylaştır.

Share and share a like : Eşit paylarla.

Share and share alike : Eşit hisselere sahip olmak. Herşeyi ortak kullanmak. Eşit bir şekilde paylaşmak. Herşeyi eşit bir şekilde dağıtmak. Paylaşmak. Kardeş payı. Eşit haklara sahip olmak.

İngilizce Share tenant Türkçe anlamı, Share tenant eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Share tenant ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cotenant : Ortak kiracı.

Share tenant synonyms : colessee.