Sperm kanalı nedir, Sperm kanalı ne demek

Sperm kanalı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Meni kanalı.

Sperm kanalı anlamı, kısaca tanımı

Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler

Kanal : Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat. Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti. İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol.

Sperm : Meni.

Meni kanalı : Epididimisle üretranın başlangç kısmı arasında uzanan ve spermi colliculus seminalis'e döken kanal, duktus deferens, sperm kanalı, vas deferens.

Meni : Erkeklerin cinsel organından salgılanan madde, er suyu, bel, atmık, dikel, sperm, sperma.

Diğer dillerde Sperm kanalı anlamı nedir?

İngilizce'de Sperm kanalı ne demek ? : ductus deferens