Meni nedir, Meni ne demek

Meni; bir fizyoloji terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

Yerel Türkçe anlamı:

Mâni.

Mani; makamla söylenen dörtlük. || meni demişim atmiş || güle zencefil gatmiş || o yarın buyuhlari || mezerde zemzem suyuna batmiş

Çelikçomak oyununda çeliği zıplatmak için kullanılan çukur.

Halk koşuğu, mani.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Sperma.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Sperma.

İngilizce'de Meni ne demek? Meni ingilizcesi nedir?:

sperm, semen

Meni kısaca anlamı, tanımı:

Atmık : Meni.

Menisk : Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek. Bazı eklemlerde kemik arasında bulunan kıkırdak bölüm.

Menisküs : Diz eklemlerinde kemik arasındaki kıkırdak yapıda oluşan yaralanma.

Erkek : Sözüne güvenilir, mert. Koca. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Sperma oluşturan organizma. Yetişkin adam, bay, er kişi. Sert, kolay bükülmez. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.

Cinsel : Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

 

Salgı : Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz. Güneş'ten dışarı doğru madde fırlaması.

Madde : Molekül. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Para, mal vb. ile ilgili şey. Bir cismi oluşturan öge, öz. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Duyularla algılanabilen nesne.

Dikel : Meni.

Sperm : Meni.

Meni boşalması : Ejakulasyon.

Meni bozuk : Soysuz, kötü yaradılışlı.

Meni kanalı : Epididimisle üretranın başlangç kısmı arasında uzanan ve spermi colliculus seminalis'e döken kanal, duktus deferens, sperm kanalı, vas deferens.

Meni kanalı atardamarı : A. umbilicalis'ten çıkarak ductus deferens'e eşlik eden atardamar, arterya duktus deferentis.

Meni kanalı sinir ağı : Plexus pelvinus'tan orijin alan ve ductus deferens'i uyaran sinir ağı, pleksus deferensiyalis.

Meni tepeciği : Üretranın başlangıç kısmının dorsal duvarında yer alan, ductus ejaculatorius'un açıldığı tepe biçiminde bir kabartı, kollikulus seminalis.

 

Meniç : Çitlembik, sakızağacı.

Menik : 1. Kulağın küpe takılan yumuşak yeri, kulakmemesi. 2.Kulağın altındaki çukur kısım. Domuz yavrusu. Köpek yavrusu. Ayı yavrusu. Kurt yavrusu. İplik çilesi. [Bakınız: melik]

Menilemek : Bir şeyin hızı azalmak, yavaşlamak

Menine menine : Hoplaya hoplaya.

Meni ile ilgili Cümleler

  • Tek kanıt iç çamaşıra yapışmış meni kalıntılarıydı.
  • "Let me go" ve "let go of me"nin tam olarak aynı şey olmadığı not edilmeli.

Diğer dillerde Meni anlamı nedir?

İngilizce'de Meni ne demek? : [Meni] v. lead, boast

n. semen, sperm, seminal fluid, spermatic fluid, seed, come

Fransızca'da Meni : sperme [le]

Almanca'da Meni : n. Ejakulat, Samen, Sperma

Rusça'da Meni : n. сперма (F), запрещение (N)