Standart dil nedir, Standart dil ne demek

  • Ölçünlü dil

Gramer anlamı:

[Bakınız: ölçünlü dil]

Standart dil anlamı, tanımı:

Standart : Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan, ölçün, ölçünlü. Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış, ölçün, ölçünlü, tek biçim. Örnek veya temel olarak alınabilen, ölçün, ölçünlü. Bir işletmede, bir ürünü, bir çalışma yöntemini, üretilecek miktarı, bütçenin para miktarını belirlemek için konulmuş kural.

Ölçünlü : Standart.

Ölçünlü dil : Kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında tespit edilmiş, eğitim, hukuk, basın yayın alanları ile resmî yazışmalarda kullanılan, işlev ve geçerlilik alanı geniş, sosyal sınıf ve yerel iz taşımayan dil türü, standart dil.

Dil : Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek amacıyla ele geçirilen tutsak. Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek. Anahtar. Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri. Kıstak. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi. Gönül, yürek. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili. Belli mesleklere özgü dil.