Stapler türkçesi Stapler nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Zımbalayıcı.
  • Zımba.
  • Tel zımbası.
  • Tel zımba.
  • Yün ve elyaf satıcısı.
  • Agraf uygulama pensi.
  • Yün tasnifçisi.
  • Raptiye makinesi.
  • Deri dikişlerinde yara kenarlarını karşılıklı olarak birleşik tutacak madensel agrafları yara kenarlarına uygulamada kullanılan pens.

Stapler ile ilgili cümleler

English: I know what a stapler looks like.
Turkish: Bir tel zımbanın neye benzediğini biliyorum.

English: I know what a stapler is.
Turkish: Tel zımbanın ne olduğunu biliyorum.

English: Can't you see a stapler somewhere around there?
Turkish: Oralarda bir yerde bir zımba göremiyor musun?

English: Is that a stapler?
Turkish: O bir tel zımba mı?

English: Can you lend me a stapler?
Turkish: Bana bir zımba ödünç verebilir misiniz?

Stapler ingilizcede ne demek, Stapler nerede nasıl kullanılır?

Wool stapler : Yün taciri.

Staplers : Yün tasnifçisi. Yün ve elyaf satıcısı. Zımbalayıcı. Tel zımba. Zımba. Raptiye makinesi. Tel zımbası.

Staple commodities : Dünya borsa fiyatlarına tabi başlıca maddeler. Başlıca satış ürünleri. Esas ürünler. Sürekli satılan mallar. Başlıca ürünler.

Staple diameter : İncelik değeri ölçümünde kullanılan yapağı lifinin çapı. Lif çapı.

Staple diet : Temel gıdalara dayalı diyet.

 

Staple remover : Zımba teli sökücü. Zımba teli çıkarıcı. Zımba teli çıkarıcısı.

Staple : Zımba. Çatal çivi ile tutturmak. Hammadde. Raptiyelemek. Tel. Esas. Lif. Başlıca konu. Sınıflamak (yün vb.).

Rayon staple : Sentetik yün.

Staple gun : Zımba tabancası.

Cotton staple : Pamuk teli. Pamuk lifi.

İngilizce Stapler Türkçe anlamı, Stapler eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Stapler ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Stampers : Pullayan. Damga vuran memur. Vurma veya öğütme aracı. Presleme makinesi. Pul yapıştıran. Damga. Istampa. Pul yapıştırma makinesi. Damgacı.

Staples : Kırpıntı lifler. Raptiyelemek. Liflerine göre ayırmak. Dünya borsa fiyatlarına tabi başlıca maddeler. Minnesota eyaletinde şehir. Sınıflamak (yün vb.). Çatal çivi ile tutturmak. Zımbalamak.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Batın. Abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Karnın altı. Karın.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

 

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik.

Perforators : Delme makinesi. Delgeç. Sıralı delici. Perforator. Delici. Delme makinası. Zımba (delici). Delgi.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Punchers : Zımbacı. Kavgacı tip. Delgeç. Kovboy. Boksör. Delikçi.

Stapler synonyms : abdominal pain, a c deformity, suture clip applicator, cutting die, stamper, abdominal ovariectomy, abattoir, a dna, center punch, a crochordon, puncher, staplers, abaxial, machine, stapling machine, puncheon, punch, staple, abdominal palpation, puncheons, a c syndrom, abdominal fat necrosis, perforator.

Stapler ingilizce tanımı, definition of Stapler

Stapler kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A dealer in staple goods.