Sublet türkçesi Sublet nedir

  • Kira ile başkasına devretmek.
  • Asıl kiracı tarafından kiraya verilen yer.
  • Kiracı iken kiraya vermek.
  • Kiracının kiraladığı.
  • Devren kiraya vermek.
  • Başkasına kiraya verme.
  • Kiralanan bir şeyi kiracının tekrar kiralaması.
  • Kiralayıp yeniden kiraya vermek.
  • Devretmek.
  • (kiracı) başkasına kiraya vermek.

Sublet ingilizcede ne demek, Sublet nerede nasıl kullanılır?

Sublethal : Subletal.

Sublets : Başkasına kiraya verme. Devren kiraya vermek. Devretmek. Asıl kiracı tarafından kiraya verilen yer. Kira ile başkasına devretmek. (kiracı) başkasına kiraya vermek. Kiralayıp yeniden kiraya vermek. Kiracı iken kiraya vermek. Kiralanan bir şeyi kiracının tekrar kiralaması. Kiracının kiraladığı.

Subletting : Kiracı iken kiraya vermek. Devren kiralama. Devren kiraya vermek.

Sublease : Kiracının malı başkasına kiraya vermesi. Devren kira. Alt kira. Kiracının kiralaması. Ev sahibi gibi kiraya vermek. Alttutmanlık. Bir tutmanın bir taşınmaz mal üzerindeki halklarından bir bölümünü ya da hepsini bir başkasına aktarmasını olanaklı kılan tutmanlık sözleşmesi türü. Devren kiralamak. Devren kiralama. Kiracının kiracısı olmak.

Subleased : Kiracının kiracısı olmak. Kiracının kiraya vermesi. (kiracı) ev sahibi gibi kiraya vermek. Devren kira. Devren kiralamak. Alt kira. Devren kiralama. Kiracı iken kiraya vermek. Kiracının kiralaması. Kiracının malı başkasına kiraya vermesi.

 

Sublessor : Kiraladığı emlaki başkasına kiraya veren kiracı. Kiracı iken kiraya veren kimse. Kiraladığı emlakı başkasına kiraya veren kiracı. Devren kiraya veren kiracı.

Sublessee : İkinci el kiracı. Devren kiralayan kimse. Alt kiracı.

Sublevel caving : Arakat göçertmesi.

Chasuble : Katolik papazın giydiği kıyafet. Cüppe (kolsuz). Papaz cüppesi. Cüppe kolsuz.

Chasubles : Papaz cüppesi. Cüppe (kolsuz). Cüppe kolsuz. Katolik papazın giydiği kıyafet.

İngilizce Sublet Türkçe anlamı, Sublet eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sublet ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Alienate : Yabancılaşmak. Devir ve ferağ etmek. Yabancılaştırmak. Ferağ ve temlik etmek. Soğutmak. Uzaklaştırmak. Temlik etmek. Aralarını açmak.

Attorn : Yeni sahiplerin sahiplik haklarını tanımak. Transfer etmek. Kiranın devrine muvafakat etmek. Yeni sahiplerin haklarını kabul etmek. Elden çıkarmak. Aktarmak. Kiracı olmaya razı olmak. Mülkün yeni malikini tanımak.

Let : Tenis, masa tenisi alanlarında kullanılır. Bırakmak. Kiraya verilmek. Ses çıkarmamak. Müsaade etmek. Dürmek. Koyuvermek. Vermek. Başlama atışını türlü nedenlerle sayılmaz kılan ve atışın yenilenmesini bildiren hakem kararı. Kiraya vermek.

Sublease : Kiracının malı başkasına kiraya vermesi. Kiracının kiracısı olmak. Devren kiralamak. Kiracının kiralaması. Devren kira. Alttutmanlık. Devren kiralama. Bir tutmanın bir taşınmaz mal üzerindeki halklarından bir bölümünü ya da hepsini bir başkasına aktarmasını olanaklı kılan tutmanlık sözleşmesi türü. Ev sahibi gibi kiraya vermek. Alt kira.

 

Carry over : Devam etmek. Nakli yekun. Ertelemek. Gelmek. Taşımak. Nakletmek. Aktarmak. Nakletmek (hesap). Taşınma.

Cedes : Teslim etmek. Terketmek. Terk etmek. Feragat etmek. Bırakmak. Fariğ olmak. Göçermek. Vermek. Vazgeçmek.

Lease : Tutmanlık sözleşmesi. Bir taşınmazın iyesi ile tutmanı arasında, ödenecek tutmalığı, taşınmazın kullanılış biçimini ve herbirinin karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek üzere yapılan anlaşma, bağıt. Kiralama geliri. İcar. Bir çeşit kira bağıtına dayanan ve kiracıyı kendisine bırakılan nesnelerin verim ve gelirini toplamak ve kiralananı gereği gibi işleterek gelir yeteneği ve gücünü azaltmamakla yükümlü kılan gelir. Kiralamak. Bir kimsenin, iyesi bulunduğu taşınmazın kullanımını, belirli bir süreyle ve belirli bir para karşılığında bir başkasına bırakmasını anlatan ikili ilişki. Kiraya vermek. Kira.

Assign to : Temlik etmek. Görevlendirmek. Ata. Atama yeri.

Assign : Pay olarak vermek. Belirlemek. Ayırmak. Havale etmek. Vermek. Atamak. Bir işe koymak. Saptamak.

Attorning : Haklarını devretme. Elden çıkarmak. Yeni sahiplerin haklarını kabul etmek. Yeni sahiplerin sahiplik haklarını tanımak. Aktarmak. Transfer etmek.

Sublet synonyms : letting, sublets, rental, circuit, circuited, subletting, alienates, rent, cede, assigns, abalienate, circle, ceded, ceding.

Sublet ingilizce tanımı, definition of Sublet

Sublet kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To lease, as when a lessee leases to another person. To underlet.