Sylphs türkçesi Sylphs nedir

  • İnce ve güzel kız.
  • İnce ve zarif kız.
  • Güzel kız.
  • Hava perisi.
  • İnce ve narin kız.
  • Havada yaşayan peri.

Sylphs ingilizcede ne demek, Sylphs nerede nasıl kullanılır?

Sylph : İnce ve zarif kız. Hava perisi. Güzel kız. Tenek perisi. İnce ve güzel kız. İnce ve narin kız. Havada yaşayan peri.

Sylphide dress : Dans eteği. Bale kadın dansçılarının giydikleri kabarık etek.

Sylphish : Zarif. Narin. İnce.

Sylphlike : Güzel ve ince (kız veya kadın). Zarif. Narin. İnce. İnce güzel.

Sylphy : İnce. Zarif. Narin.

Syllabi : (çoğul) müfredat. Ders özeti. Karara bağlanmış dosyaya eklenen not. Ders programı. (çoğul) ders programı. Liste. Müfredat.

Syllabic companding : Hecesel sıkıştırma-genleştirme.

Syllabic equilibrium : Hece denkleşmesi. Uzun ünlü taşıyan bir hecenin kısa ünlüsü olan iki heceye ayrılarak denkleşmesi olayı: ana altayca köke> ana türkçe kök «gök», moğ. köke; ana altayca ere> t. er, moğ. ere; tkm beş >yak. bies «beş»; tkm. bol-> yak. buol- «olmak»; tkm. ot, yak. uot «ot»; tkm. tört> yak. tüört «dört» vb.

Syllabary : Hece yazımı. Heceleri gösteren işaretler tablosu. Hece işaretleri listesi (çin). Hece işaretleri listesi. Hece yazı. Heceleme levhası. Heceler tablosu.

Syllabic peak : Hecenin duyulma gücünün en yüksek olduğu nokta. hece doruğunu, duyulma güçlerinin yüksek olduğu görülen ünlüler, kayan ünlüler ve bazen de ünsüzler oluşturur. || türkçede hece doruğunu her zaman bir ünlü oluşturur ve hecenin diğer sesleri doruğun bir veya iki yanında açıklık derecelerine göre sıralanır. ak, su, kal, alt, sarp, brak, bronz gibi. || bazı ünlemlerde akıcı ve hışıltılı sesler de hece doruğu olabilir; kşt, pst, prt gibi || türkçenin heceleri hep tek dorukludur. diğer dillerde ar. sabr, ömr, nakl, devr, zehr; almanca stamm, zahl; ing. sleep, stop örneklerinde görüldüğü üzere çift doruklu hece türleri de vardır. Hece doruğu.

 

İngilizce Sylphs Türkçe anlamı, Sylphs eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sylphs ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Social disease : Sosyal hastalık. Olumsuz bir şey ile taşınan. Cinsel yolla geçen hastalık. Sosyal cinnetler. Maraz-ı içtimaiye. Sosyal problem. Sosyal hastalıklar. Sosyal epidemiler. Zührevi hastalık. Sosyal sorun.

Beauty : Nadide parça. Güzel kişi. Güzeller güzeli. Güzel şey. Güzellik. Güzel yan. Güzel. Güzel kadın. Çok iyi kişi.

Venereal disease : Cinsel yolla geçen hastalık. Zührevi hastalık. Cinsel yolla bulaşan hastalık. Cinsel hastalık.

 

Sulfa drug : Sülfonamid. Sülfonamit. Sülfa ilacı. Sulfa ilacı. Sülfa ilaçlar.

Bactericide : Bakteri kıran. Bakteri öldürücü madde. Bakterileri öldüren. Bakterileri öldürücü madde. Bakteri öldüren. Bakterileri yok edici madde. Bakteri öldürücü. Bakteri öldüren kimyasal madde. Bakterisit.

Sylph : Tenek perisi.

Beautiful girl : Dilber.

Tertiary syphilis : Üçüncü dönem sifilis. Üçüncü devre sifilis. Üçüncü dönem.

Eyefuls : Güzel şey. Göz dolduran. Bir içim su. Göz alıcı. Göz dolduran şey. Göze batan.

Rose : Rozet. Süzgeçli ağızlık (bahçe sulama kovası). Rüzgar gülü. Hortum ağzı. Roze. Gül pembesi. Pembe. Lal. Pembemsi kırmızı.

Sylphs synonyms : gantrisin, sulfisoxazole, sulamyd, gantanol, lues venerea, thiosulfil, venus's curse, venereal infection, sulfamethazine, sulfa, sulfacetamide, cupid's itch, antibacterial drug, sulfamezathine, cupid's disease, secondary syphilis, primary syphilis, dolls, sulfanilamide, antibacterial, sulfamethoxazole, dolling, neurosyphilis, eyeful, roses, a smasher of a girl, beauties, chick, chancre, juicy girl, nymph, syphilis, vd.

Sylphs zıt anlamlı kelimeler, Sylphs kelime anlamı

Man : Yeterince insan olmak. Adam. Adam yerleştirmek. Belirli bir iş için yeterince insan olmak. İnsan. Düşünme ve konuşma yetileri olan bilinçli, toplumsal canlı. Görev yapmak. Adam vermek. Adamla donatmak.