Tank nedir, Tank ne demek

Tank; bir askerlik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Tank" ile ilgili cümleler

 • "Akaryakıt tankı."

Tank anlamı, kısaca tanımı:

Tanksavar : Tankları hedef olarak seçen ve onları etkisiz hâle getirmek için kullanılan silah.

Safra tankı : Safra suyunun doldurulduğu özel bölme.

Tankçı : Tank kullanan veya tankla birlikte savaşan asker.

Tankçılık : Tankçı olma durumu.

Tanker : Petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yağ, şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi veya kamyon.

Tankerci : Tankerle taşımacılık yapan kimse.

Tankercilik : Tankercinin işi veya mesleği.

Su tankeri : Su taşımaya yarayan tanker.

Zırhlı : Büyük bir bölümü mermilere ve uçak bombalarına karşı bir zırhla korunmuş, genellikle büyük tonajlı açık deniz gemisi. Zırh giymiş veya zırh kaplanmış.

Silahlı : Silahı olan.

Tekerlek : Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde dönebilen çember, teker. Bu biçimde olan.

Paletli : Paleti olan (taşıt).

Motorlu : Motorla çalışan.

Savaş : Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal. Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele. Uğraşma, kavga, mücadele.

 

Taşıt : Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası, vasıta.

Tanka : (Japonca) Japonların en çok kullandıkları nazım şekli ki birinci ve üçüncü dizeleri beşer, ötekileri ise yedişer heceli olmak üzere yedi dizeden ibarettir.

Tankaj : Karkas kalıntısı.

Tankaj et unu : Kıl, tırnak, boynuz, deri kazıntısı, gübre ve işkembe muhtevası içermeyen, memeli hayvanların dokularından, özellikle yem olarak kullanmak amacıyla, canlı buharla tankajlanarak veya kuru rendering usulüyle elde edilen % 14'den fazla pepsinle hazmolmayan kalıntı içermeyen, üründeki ham proteinin pepsinle hazmolmayan kısmı % 11 in altında olan, içerdiği proteine uygun olarak belirtilmesi zorunlu olan, çeşidini, bileşimini veya kaynağını belirleyen bir adla adlandırılıyorsa, o ad belirtmek istediğiyle uyum hâlinde olması gereken kuru bir ürün.

Tankale : Sincap.

Tankan : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Şafak gibi aydınlık, temiz soydan gelen kimse.

Tankayaz : Kapı, pencere vb. şeylerin arkasına kadar açık olması için.

Tankı : Az, eksik.

Tankır : Gaz tenekesi.

Tankile : Sincap.

Tanko : Modaya uygun giyinen. < İsp. tango: yüksek sosyeteden kimse veya buna özenen kimse;züppe; kibarlık budalası. || tanko tanko - eteyhleri piyanko: bu kimseleri kızdırmak için itilan laf tekerlemesi || tankaluh etmek: kibar kimselere özenmek; onlar gibi davranmaya ve konuşmaya çalışmak

Tank ile ilgili Cümleler

 
 • Gaz tankı boş.
 • Yürüyüşçülere çoğunlukla cadının tankları denilmektedir.
 • O tank hareket ederken atış yapabilir.
 • Tankı doldurmayı unutmayacağından emin ol.
 • Tanker törenin ardından suya indirildi.
 • Tankın 50 galon kapasitesi var.
 • Tank boş.
 • Tankerin küçük bir ekibi var.
 • O tankı gazla doldurmak, bir sürü para ve uzun bir zaman alır.
 • Ali tanktaki balığa bakıyor.
 • Benzin tankı neredeyse boş.
 • Ali tankın içine baktı.
 • Tankı benzinle doldurmayı unutmayın.
 • Tank boştu.

Diğer dillerde Tank anlamı nedir?

İngilizce'de Tank ne demek? : n. large receptacle in which liquids or gases are stored; armored combat vehicle; prison cell (Slang)

n. tank, large receptacle for storage of liquids or gases

v. fuel, fill with fuel, refuelling, act of replenishing the supply of fuel, gas

Fransızca'da Tank : [le] tank

Almanca'da Tank : n. Panzer, Tank

Rusça'da Tank : n. танк (M), цистерна (F), бак (M), хранилище (N)

adj. танковый