The aforesaid türkçesi The aforesaid nedir

 • Anılan.
 • Yukarıda bahis konusu edilen.
 • İsmi geçen.
 • Yukarıda bahsi geçen.
 • Bahsi geçen.
 • Daha önce belirtilen.
 • Adı geçen.
 • Mezkur.
 • Daha önce söylenilen.
 • Baha önce söylenen.
 • Söz konusu.

The aforesaid ingilizcede ne demek, The aforesaid nerede nasıl kullanılır?

The : Belgili tanımlık. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır.

Aforesaid : Daha önce belirtilen. Anılan. Söz konusu. Yukarıda bahis konusu edilen. Adı geçen. İsmi geçen. Yukarıda geçen. Yukarıda bahsi geçen. Daha önce söylenilen. Bahsi geçen.

The 1967 borders : Yeşil hat. 1967 sınırları. Bağımsızlık savaşı sonrasında ateşkes anlaşmalarında oluşturulan sınırlar (israil tarihi).

The 2004 tsunami : 2004 tsumanisi. 000 insanın ölümüne yol açan 26 aralık 2004'te meydana gelen yıkıcı tsunami. 26 aralık 2004'teki büyük tsunami. Bir depremin tetiklediği ve iki kıtada 8 ülkede (tayland, hindistan, endonezya, malezya, maldivler, seylan, somali ve sri lanka) yaklaşık 225.

The a team : Televizyonda macera dizisi ismi. A takımı.

The ablative : İsmin -den hali. Çıkma durumu. Ablatif.

The above : Yukarıda yazılanlar (bir sayfada). Yukarıda anılan. Yukarıdaki. Yukarıki.

 

İngilizce The aforesaid Türkçe anlamı, The aforesaid eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak The aforesaid ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Alluded to : İma etmek.

Saids : Bahse konu. Dedi. Denilen. Yazan. Bahsedilen. Söylenen. Söylenmiş. Yazılı.

Mentioned : Zikredilen. Bahsedilen. Bahsedilmiş. Bahsedilmiş olan. Bahse konu. Sözü geçen.

Aforesaid : Yukarıda geçen.

Citatory : Alıntı yapılan. Dua edilen.

Question : Kuşkulanmak. Sorgulamak. Soru sormak. Tahkikat. Mesele. Şüphelenmek. Kuşku. Sorgu. Sorun.

Forementioned : Yukarda belirtilen. Tartışmada daha önce bahsi geçen. Daha önce bahsedilen. Zaten bahsedilmiş. Yukarda bahsedilen.

Ib : Bahsi geçen (dipnotlarda ve kaynakçalarda bir alıntının bir öncekiyle aynı yerden geldiğini anlatmak için kullanılan latince terim). İbid (aynı yerde). Daha önceden bahsedilen. Aynı yerde.

The foregoing : Yukarıda geçen. Yukarıda anılan. Evvelki. Yukarıdaki. Önceki.

Above named : Aynı metinde daha önce bahsedilen. Evvelce söylenmiş. Yukarıda sözü edilen.

The aforesaid synonyms : the aforementioned, on the nail, before mentioned, questions, said, foregoing, topic, topics, afore mentioned, aforenamed, aforementioned, in question, forenamed, the point in question.