Sorun nedir "Sorun" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir soru ya da bir dizi soru aracılığıyla kişiyi soruların nedenl...

 
 
 

Sorun çözme yöntemi nedir ne demek

Sorun çözme yöntemi nedir Sorun çözme yöntemi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Sorunu anlama ve tanımlama, varsayımsal bir ...

Sorun kutusu nedir ne demek

Sorun kutusu nedir Sorun kutusu; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Deneysel ruhbilimde kullanılan Skinner kutusu gibi...

Sorun tanımı nedir ne demek

Sorun tanımı nedir Sorun tanımı; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgi işlemde, bir sorun'un çözüm yöntemi, yord...

Ussal sorun çözümü nedir ne demek

Ussal sorun çözümü nedir Ussal sorun çözümü; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Elde bulunan tutamaklar arasından en iyilerin...

Toplumsal sorun nedir ne demek

Toplumsal sorun nedir Toplumsal sorun; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal çevrenin koşullarından doğan ve...

Sorunca nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sorgu. Teknik terim anlamı: Sual, sorgu. Soru : Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerekti...

Sorunlara dönük program nedir ne demek

Sorunlara dönük program nedir Sorunlara dönük program; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrenme etkinliklerinin günlük, önemli v...

Sorunlu çocuk nedir ne demek

Sorunlu çocuk nedir Sorunlu çocuk; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Zekâsı, kişiliği ve davranışları bakımından olağa...

Sorunsal nedir Sorunsal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sorun : Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca...

Sorunsuzluk nedir ne demek

Sorunsuzluk nedir Sorunsuz : Sorunu olmayan, meselesiz, problemsiz. Sorun : Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gere...

Sorunulmak nedir ne demek

Sorunulmak nedir Teknik terim anlamı: Sorulmak. Soru : Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual. Bir öğrenci...

Başlangıç değer sorunu nedir ne demek

Başlangıç değer sorunu nedir Başlangıç değer sorunu; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Süreye bağlı bir türetik denklemin ge...

Beslenme sorunu nedir ne demek

Beslenme sorunu nedir Beslenme : Vücut için gerekli besin maddelerini alma. Sorun : Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması ...

Çözümsel sorunlar nedir ne demek

Çözümsel sorunlar nedir Çözümsel sorunlar; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencileri çözümsel çalışmalara yöneltmek, o...

Dört renk sorunu nedir ne demek

Dört renk sorunu nedir Dört renk sorunu; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bitişik dilemsel iki ülkeyi ayrı ayrı renkl...

Saptama sorunu nedir ne demek

Saptama sorunu nedir Saptama sorunu; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Lnin altkümesiolan K nın L ye göre saptama sorunu, K ...

Uyumsuzluk sorunu nedir ne demek

Uyumsuzluk sorunu nedir Uyumsuzluk sorunu; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Kişinin umut ve dileklerini, çevre koşulları ...

Zoraki istem sorunu nedir ne demek

Zoraki istem sorunu nedir Zoraki istem sorunu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Zoraki isteme tabi olan bazı bireylerin elde e...

Sorun çözme nedir ne demek

Sorun çözme nedir Sorun çözme; Eğitim, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Yeni olay ya da durumlar karşısında v...

Sorun çözme yeteneği nedir ne demek

Sorun çözme yeteneği nedir Sorun çözme yeteneği; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Sorunların çözümünde söz konusu olabilecek...

Sorun çözümü nedir ne demek

Sorun çözümü nedir Sorun çözümü; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: İstenilen ereğe varabilmek için etkili ve yararlı ...

Sorun oyunu nedir ne demek

Sorun oyunu nedir Sorun oyunu; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Çözümlenmesi gereken (bireysel ya da toplumsal) sorunla...

Sorun tarama listesi nedir ne demek

Sorun tarama listesi nedir Sorun tarama listesi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir okulda okuyan öğrencilerin karşılaştığ...

Temel iktisadi sorun nedir ne demek

Temel iktisadi sorun nedir Temel iktisadi sorun; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sonsuz istekleri karşılamada, kıt kaynakların ...

Soruna yönelik dil nedir ne demek

Soruna yönelik dil nedir Soruna yönelik dil; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Kullanılan bilgi işlem donanımından olabi...

Soruncul nedir Soruncul; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sorun yaratan ya da anlaşmazlıklara yol açan. Soru : ...

Sorunlu nedir Sorunlu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sorun : Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca ...

Sorunlu davranış nedir ne demek

Sorunlu davranış nedir Sorunlu davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Gelişim güçlüğü ve uyumsuzluk belirtisi sayıla...

Sorunsuz nedir Sorunsuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sorun : Sıkıntı veren durum, dert. Araştırılıp öğrenilmesi, düşünül...

Sorunufağı nedir ne demek

Sorunufağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bulgur. Soru : Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual. Bir öğre...

Apolyonüs sorunu nedir ne demek

Apolyonüs sorunu nedir Apolyonüs sorunu; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Verilen üç çembere teğet olan bir çember çi...

Beleşçilik sorunu nedir ne demek

Beleşçilik sorunu nedir Beleşçilik sorunu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Beleşçilerin olduğu bir etkinlikte, bu etkinliğin...

Çoklu karar sorunu nedir ne demek

Çoklu karar sorunu nedir Çoklu karar sorunu; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Karar kuramı) k sayıda karşılıklı ayrık önsa...

Doğa bakım sorunu nedir ne demek

Doğa bakım sorunu nedir Doğa bakım sorunu; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Canlının gelişiminde, soyaçekimsel özelliklerl...

Eşçevre sorunu nedir ne demek

Eşçevre sorunu nedir Eşçevre sorunu; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Değişimler işlencesinde verilen ikinci bir i...

Sınır değer sorunu nedir ne demek

Sınır değer sorunu nedir Sınır değer sorunu; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir türetik denklemin, verilen bölgenin ...

Üstlenme sorunu önsavı nedir ne demek

Üstlenme sorunu önsavı nedir Üstlenme sorunu önsavı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Finansal krizlerin ahlaki çöküntü ve ilk gü...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim