This place türkçesi This place nedir

  • Buraya.
  • Şurası.
  • Bura.
  • Şura.
  • Burası.

This place ile ilgili cümleler

English: Ali likes this place better than where he used to live.
Turkish: Ali bu yeri eskiden yaşadığı yerden daha çok seviyor.

English: Ali thinks this place is haunted.
Turkish: Ali bu yerin perili olduğunu düşünüyor.

English: Are you sure this place is safe?
Turkish: Bu yerin güvenli olduğundan emin misin?

English: Ali loves coming here since he thinks this place serves the only fast food worth eating.
Turkish: Ali yemeye değer tek fast food hizmeti veren bu yeri düşündüğü için buraya gelmeyi seviyor.

English: Death is one of two things. Either it is annihilation, and the dead have no consciousness of anything; or, as we are told, it is really a change: a migration of the soul from this place to another.
Turkish: Ölüm iki şeyden biridir.O ya ölümlülüktür, ve ölüler herhangi bir şeyin bilincinde değildir; ya da bize söylenildiği gibi, gerçekten bir değişikliktir: ruhun bu yerden ötekine göç etmesidir.

This place ingilizcede ne demek, This place nerede nasıl kullanılır?

This : Bunu. Bu. Buna. Bunun. İşbu. Böylesine. Böyle. Bu kadar. Şu.

Place : İş. Yerleştirmek. Basamak. Anımsamak. Mahal. Kutsal olarak nitelenen, içinde ya da çevresinde dinsel, büyüsel, geleneksel, törensel işlemler yapılan, toplantılar düzenlenen alan, düzlük, dağ, tepe, orman vb. her biri. bk. adak, kurban. Statü. Yazdırmak. Makam.

 

At this place : Bu yerde. Bu mahalde. Burada.

From this place : Buradan.

In this place : Buraya. Burada.

Towards this place : Buraya doğru.

İngilizce This place Türkçe anlamı, This place eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak This place ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Theres : Orada. Oralarda. Şurada. Oraya. Birinin ismi yerine kullanılır. Ora. Orası.

Along with : İleri. Oraya. İle beraber. Boyunca. Kıyısında. İleriye. Birlikte. Kenarında. Burada.

Over here : Bu yerde. Burada.

That place : Orası. Ora.

In this place : Burada.

Hereon : Bunun üzerine. Bununla ilgili olarak.

There : Oraya. Birinin ismi yerine kullanılır. Orası. O konuda. Oralarda. Orada. Orayı. Şurada. ...var.

Hither : Beri yandaki. Buraya kadar. Bu taraftaki. Beriki. Beriye.

Here : Hey. Burda. Burada. Bunda. İşte. Burayı. Bu çekitte.

This place synonyms : hereinto.