Timeline türkçesi Timeline nedir

  • Program saatleri.
  • Zaman tüneli.
  • Kronoloji.
  • Olayların kronoljik düzenlemesi.
  • Zaman çizelgesi.
  • Tarih cetveli.
  • Kronolojik bir düzende bir olaylar serisinin tanımlanması.
  • Zaman çizgisi.

Timeline ingilizcede ne demek, Timeline nerede nasıl kullanılır?

Timeliness : Zaman ulaştırmalı. Zamana riayet. Zamanlama. Zamanlılık. Yerindelik. Dakiklik. Güncellik. Zamanında olma. Vakitlilik. Aktüellik.

Untimeliness : Yersiz oluş. Vakitsizlik. Zamansız oluş.

Timelier : Güncel. Zamanında olan. Daha zamanlı. Vakitli.

Timeliest : Güncel. Zamanında olan. Vakitli.

Untimelier : Münasebetsiz. Vakitsiz. Zamansız. Yersiz. Vaktinden önce olan.

Carry out in a timely fashion : Acilen yerine getirmek. Acilen uygulamak.

Come to an untimely end : Genç ölmek. Erken ölmek.

Untimely : Uygunsuz. Zamanlı zamansız. Zamanından önce. Uygunsuz zamanda. Olur olmadık yerde. Münasebetsiz. Yersiz. Mevsimsiz. Münasebetsız. Vakitsiz.

Time after time : Tekrar tekrar. Kırk kez. Birçok kere. Birbiri ardınca. Art arda. Çoğu kez. Defalarca. Sık sık.

Timely : Zamanına uygun. Oturaklı. Zamanlı. Denk. Tam vaktinde. Yerinde. Zamanında yapılan. Zamanında olan. Uygun. Güncel.

İngilizce Timeline Türkçe anlamı, Timeline eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Timeline ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Time table : Ders dağıtım çizelgesi. Faaliyet programı. Zaman masası. Tarife. Sefer tarifesi (tren, vapur, uçak vb). Zaman tablosu. Ders cetveli. Program.

Timesheet : Mesai kartı. Yoklama kağıdı. İş cetveli. Zaman kağıdı. Saat çizelgesi. Zaman sayfası. Verilen bir sürede bir işçinin çalıştığı saatlerin kaydı.

Time chart : Zaman çizgesi. Gözlemlerin zaman içindeki değişimlerini göstermek üzere kullanılan ve eksenlerinden biri zamanı gösteren çizge.

Schedule : İlave etmek. Çizelgelemek. Tarifeye geçirmek. Çalışma saatlerini yazmak. Program. Planlamak. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Zamanlamak. Şifte yazmak.

Chronology : Zaman dizin. Kronolojik liste. Cetvel. Tarihsel sıralama. Olayların tarihini araştıran ve sıralayan bilim. Zamanbilimi. Zaman ölçüsü üzerinde çalışan ve olayları zaman sıvasına göre veren bilim. gökbilimde, gözlemlere dayanarak zaman ölçeğini saptayan; tutulmaları, gezegenlerle ilgili önemli olayları, yıldızların yerlerini zaman sırasına göre veren dal. „. Zaman dizisi. Zamanın devirlere ayrılması.

Timecard : Zaman. Bir işçinin çalıştığı saatlerin resmi olarak kaydedildiği kart. Zaman kartı. Bir işçinin işe başladığı ve işi bitirdiği zamanı kaydeden kart. Devam kartı.

 

Times tables : Zaman masası. Program. Faaliyet programı. Kerrat cetveli. Çarpım cetveli. Çarpım tablosu.

Chronologies : Zaman dizini. Cetvel. Zamanbilim. Zamandizi. Kronolojik liste. Tarihsel sıralama. Zamandizin. Zamanın devirlere ayrılması. Zaman dizisi.

Cue sheet : Günlük döküm. Sinem.yeniden seslendirmede alınacak seslerin, nasıl ve ne yolda alınacağını gösteren dizelge. (tiyatro) bir oyun için hazırlanırken yönetmenin veya uygulayımcının kullandığı talimatlar ve açıklamalar listesi. Ses dizelgesi. Oyuncuya sahneye çıkmasından önce verilen talimatlar. Ses çizelgesi. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bir çevirim gününde yapılacak işleri, bu işler için gerekli kişi ve gereci gösteren, bir gün öncesinden ilgililere dağıtılan dizelge.

Times table : Çarpım cetveli. Kerrat cetveli. Program. Çarpım kestesi. Zaman masası. Çarpım tablosu. Faaliyet programı.