Transmission türkçesi Transmission nedir

 • Bulaştırma.
 • Radyo yayını.
 • İletim.
 • Gönderim.
 • Transmisyon.
 • Geçme.
 • Bir ortam ya da nesnenin bir yüzeyine gelen ve karşı yüzeyinden çıkan ışınım ya da erke yeğinlikleri arasındaki oran.
 • İletişim.
 • Vites.
 • Aktarma dişlileri.
 • İletme.
 • Aktarma.
 • Yayılma.
 • Bir bilginin bir ya da birkaç uzak yerde elde edilmesinin sağlanması. iletim sözcüğü de kullanılmaktadır.
 • Hız kutusu içindeki dişlilerin oluşturduğu dizge.
 • Götürme.
 • Geçirim.
 • Aktarma yayın.
 • Bir ışınımın, içindeki tek renkli ışınların frekansları (devir sıklıkları) değişmeksizin, bir ortamdan geçmesi.
 • İntikal.
 • Başka bir ülkeden, başka bir televizyon ağından alınarak gerçekleştirilen yayın.
 • Kalıtsal özelliklerin anne babadan yavruya geçişi bulaşıcı nitelikte bir hastalığın, etkenin bir bireyden diğer bir bireye, bir organdan diğer bir organa geçişi.
 • Bulaşma.
 • Yayın.
 • Şanzıman.
 • Ulaştırma.
 • Emisyon.
 • Bilgisayar, bilişim, kimya, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Transmission ile ilgili cümleler

English: Can you drive a car with manual transmission?
Turkish: Manuel şanzımanlı bir araba sürebilir misin?

English: Er, I can only drive cars with an automatic transmission.
Turkish: Er, ben sadece otomatik vitesli arabaları sürebilirim.

English: Can you drive a manual transmission?
Turkish: Manüel vitesli bir araba kullanabilir misin?

 

English: Have you ever driven with a standard shift transmission?
Turkish: Sen hiç manuel araba sürdün mü?

Transmission ingilizcede ne demek, Transmission nerede nasıl kullanılır?

Transmission belt : Transmisyon kayışı.

Transmission block : İletim bloğu. İletim öbeği.

Transmission box : Hız kutusu. Şanzıman kutusu. Vites kutusu. Şanzıman. Dişli kutusu.

Transmission brake : Transmisyon dişlisinin hızını kontrol eden alet. Transmisyon eğleci. Aktarma freni. Transmisyon freni.

Transmission bridge : Besleme köprüsü.

Transmission chain : Tahrik zinciri. Transmisyon zinciri.

Transmission control protocol : İletim kontrol protokolü. İletim denetimi iletişim kuralı. Ağlar üzerinde özellikle internet'te veri transferi için protokol. Transmisyon kontrol protokolü. İletim denetimi protokolü. İnternet iletişim kuralı. Aktarma kontrol protokolü. Tcp. İletim denetim protokolü.

Transmission buffer : İletim yastığı.

Transmission control protocol internet protocol : Bilgisayarlar ve internet arasındaki bağlantıları düzenleyen protokoller paketi. Tcp veya ıp protokolü. Transmisyon kontrol protokolü internet protokolü.

Transmission date : Yayın tarihi. Bir izlencenin yayınlanacağı gün ve saat. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

İngilizce Transmission Türkçe anlamı, Transmission eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Transmission ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Transportation : Nakledilme. Navlun. Sürgüne gönderme. Mal, özdek ya da kişilerin çeşitli araçlarla bir yerden diğer bir yere taşınmaları. Sürgün. Sürme. Gönderme. Nakliye ücreti. Taşıma işleri. Aşınıp ufalanan özdeklerin dışgüçlerle, özellikle akarsu ve buzullarla yerlerinden alınarak alçak ve düz alanlara ya da denize dek götürülmeleri.

 

Spreads : Örtü. Genişleme. Genişlik. Şişmanlık. Uzatma. Aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayfa (gazete). Şölen. Ara. Açıklık.

Broadcast : (tohum) saçmak. Yayın yapmak. Herkese söylemek. Yaymak. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bildirmek. Yayına sokmak. Ünalgı yayını. Saçmak. Sınalgı yayını.

Dialogue : İleti. Konuşma. Mükaleme. Söyleşme. İkili söyleşi. Karşılıklı konuşma. İkili konuşma. Konuşmalar.

Conduit : Avgın. Nakil boru hattı. Yol. Suyolu. Arna. Oluk. Su yolu. Aracı kuruluş.

Forgiveness : Bağışlama. Af. Bağışlanma. Affetme.

Encroachments : Taşma. Tecavüz. Tecavüzde bulunma (başkasının hakkına). El uzatma. Aşma. Zarar. Başkasının arsasına tecavüz. Saldırma. Başkasının toprağına geçme.

Speed : Uğurlamak. Amfetamin. Bir duyarkatın ışıktan etkilenme, ışık etkisiyle gizli görüntü oluşturma yeteneğini anlatan genel terim. Süratle gitmek. Hız vermek. Başarılı olmak. İvinti. Çabuk gitmek. Geçirmek. Hız yapmak.

Communications : Ulaşım. Haberleşme. Birlikler ve levazım taşıma yolları ağı. İrtibat. Muhabere. İletişim aracı. Tebligat. Ulaşma.

Publications : Yayınlar. Duyuru. Yayınlama. İlan. Neşriyat.

Transmission synonyms : mass medium, public exposure, creep, issuances, effere, diffusion, deployments, carryovers, radio broadcasting, channel, deployment, conduction, fiberoptics, emissions, conductance, adaptation, connection, broadcasting, deploying, clearing, contagions, traduction, broadcastings, multimedia system, interrogation, banknotes issued, citation, transmittals, infection, channels, fiber optics, infections, transitions.

Transmission ingilizce tanımı, definition of Transmission

Transmission kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, the transmission of letters, writings, papers, news, and the like, from one country to another. The act of transmitting, or the state of being transmitted. The transmission of rights, titles, or privileges, from father to son, or from one generation to another.