Unaffected zone türkçesi Unaffected zone nedir

  • Etkilenmemiş bölge.

Unaffected zone ingilizcede ne demek, Unaffected zone nerede nasıl kullanılır?

Unaffected : Bozulmamış. Doğal. Yapmacıksız. Etkisiz. Değişmemiş. Etkilenmemiş. İçten. Tabii.

Zone : Benzer fauna ve flora ile belirlenen bir alan; bazı türlerin münhasıran bulunduğu bir alan. Biyoloji, uzay, jeoloji alanlarında kullanılır. Zon. Bir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek. Alan. Kuşak. Bölgelere ayırmak. Mıntıka. Kentbilim bölge. Kristalin üzerindeki bir kenara koşut bütün yüzeylerin tümü.

Unaffectedly : Etkilenmeyerek. Etkilenmemiş bir şekilde. Yapmacıksız. Doğuştan. Etkilenmeyecek şekilde. Doğal olarak. Etkisiz bir şekilde. Doğal bir biçimde. Kendiliğinden. Gerçekten.

Abramis zone : Akarsuların durgun akan ve abramis türlerinin baskın olduğu bölgesi. Abramis zonu. Akarsuların durgun akan bölgeleri.

Abyssal zone : Açık denizlerin, okyanusların 2000 metreden daha derin ışık almayan kısımlarındaki zemin bölgesi, abisiyal zon, afotik zon. 2000 m'nin altındaki derinlik zonu. Abisal bölge. Abisal kuşak.

Abyssial zone : Abisiyal zon. Abisal bölge.