Usurpations türkçesi Usurpations nedir

  • Gasp.
  • El koyma.
  • Gasp etme.
  • Haksız iktisap.
  • Yağma.
  • Zorla alma.
  • Başkasına ait bir mülkün haksız yollarla alınması.
  • Hükümet darbesi.
  • Sebepsiz iktisap.

Usurpations ingilizcede ne demek, Usurpations nerede nasıl kullanılır?

Usurpation of the mark of origin : Köken adının ilgisi bulunmayan kişilerce kullanılması. Köken adının zoralımı.

Usurpation : Başkasına ait bir mülkün haksız yollarla alınması. Gasp. El koyma. Hükümet darbesi. Sebepsiz iktisap. Yağma. Haksız iktisap. Gasp etme. Zorla alma.

Usurpative : Gaspçılıkla ilgili. Kontrol veya hükümetin yasadışı olarak elde edilmesiyle ilgili. Gaspçılığa özgü.

Usurpatory : Gaspçılığa özgü. Kontrol veya hükümetin yasadışı olarak elde edilmesiyle ilgili. Gaspçılıkla ilgili.

İngilizce Usurpations Türkçe anlamı, Usurpations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Usurpations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Extorting : Zorla yaptırmak. Koparmak. Zorla almak. Tehditle almak. Gaspetmek.

Seizure : Borcunu ödemekten kaçınan ya da ödeyemeyen kişiye ilişkin mallara alacaklının isteği üzerine yönetim ve yasal yürütme kurumlarınca el konulması. Felç. Haciz. Yakalama. Tutma. İnme. Mülkiyet konusu olan bir mal ya da hakkın devlet tarafından zorla alınması. Ele geçirme.

 

Freebooting : Yağmalamak. Soymak. Çalmak. Soygun yapmak. Haydut gibi davranmak. Talan etmek.

Forayed : Çapulculuk. Akın etmek. Atılım (riskli). Yağma etmek. Yağmalamak. Girme. Baskın. Akın. Basmak.

Booty : Savaş kazancı. Çalınmış eşya. Çapul. Vurgun. Savaşta düşmandan alınan mal, para, tutsak. islam kurallarına göre alınan ganimetin beşte biri devlet hazinesine, geri kalanı kılıç hakkı olarak askere bırakılırdı. Ganimet. Fey.

Exactions : Israrla isteme. Mecburiyet. Zorla alınan şey. Zorla yaptırılan iş. Haraç. Haraç kesme. Talep etme. Zorla alınan para.

Distrainment : Haczetme. Borçları karşılığında ödeme olarak alma (mülk ile ilgili olarak).

Extortion : Haraca kesme. İrtikap. Şantaj. Haraç. Zorla alınan şey. Dolandırıcılık. Zorbalık. Para sızdırma.

Depredation : Yağmalama. Değer düşüklüğü. Talan. Hasara uğratma. Tahribat. Hasar. Zarar. Soygunculuk. Hasar verme.

Usurpations synonyms : wrongful conduct, usurpation, disseizin, impoundment, encroachment, despoliations, unauthorized assumption, extortions, despoilment, coups, impoundments, impressment, misconduct, trespass, deforcement, conscription, appropriations, putsch, despoilments, impingements, despoilation, hijacks, expropriation, accroachment, intrusion, wrongdoing, impoundage, hijack, loot, capture, hijacking, gaining control, appropriation.