Vasilik nedir, Vasilik ne demek

  • Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet

Vasilik anlamı, kısaca tanımı:

Vasi : Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse. Ölen bir kimsenin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kimse.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Vesayet : Vasilik.

Diğer dillerde Vasilik anlamı nedir?

İngilizce'de Vasilik ne demek? : n. guardianship, tutelage, tutorship, wardship

Fransızca'da Vasilik : tutelle [la]

Almanca'da Vasilik : n. Bevormundung, Kuratel, Pflegschaft, Vormundschaft

Rusça'da Vasilik : n. попечительство (N)