Widdling türkçesi Widdling nedir

Widdling ingilizcede ne demek, Widdling nerede nasıl kullanılır?

Twiddling : Çevirmek. Döndürmek. Oynatmak (parmakları). (parmaklarını) oynatmak.

Widdle : İşemek. İdrar.

Widdles : İdrar. İşemek.

Twiddle : Oynatmak (parmakları). Döndürmek. (parmaklarını) oynatmak. Çevirmek.

Twiddled : Oynatmak (parmakları). Çevirmek. (parmaklarını) oynatmak. Döndürmek.

Widdies : Kement. Cellat tipi. Esnek halat.

Twiddler : Döndüren kimse (parmaklarını veya diğer bir nesneyi). Tembel tembel çalan kimse. Tembel tembel oynayan kimse. Boş boş dönüp dolaşan. Çevirip duran (ahahtarı, kalemi).

Widdershins : Güneşin tersi yönünde. Saatin tersi yönde. Doğal gidişatın tersi yönde. Geriye doğru. Tersine.

Widdy : Esnek halat. Kement. Cellat tipi.

Twiddled his thumbs : Tembel olan. Oyalanan. Başparmağını döndüren. Hiçbirşey yapmayan. Parmaklarını kıpırdatan.

İngilizce Widdling Türkçe anlamı, Widdling eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Widdling ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Urination : İşeme, idrar çıkarma. Çiş yapma. İdrar çıkarma. Küçük abdest. Ürinasyon.

Compliant : Uyunçlu. Uysal. Yumuşakbaşlı. Uyumlu. Yumuşak başlı. İtaatkar.

Ceremonial : Törensel. Resmi. Resmi törensel. Seremoni. Merasimle ilgili. Merasim. Merasimli. Tören. Dini törenle ilgili. Teşrifat.

 

Voluntary : İstemli. Kendiliğinden yapılan. İstemli hareket. Özgür iradeli. Fahri. İsteyerek yapılan. İradi. İstençli. Kasıtlı. Serbest.

Glad : Memnun edici. Mutlu. Mutluluk verici. Hoşnut. Memnun. Sevinçli.

Pee : İdrarını yapmak. İdrar. İşemek. (küçük) tuvaletini yapmak. Çiş yapmak. Sidik. Çiş.

Slash : Yara açmak. Kesmek. Ağır eleştirmek. Azarlamak. Kesinti yapmak. Kesmek (kesici bir aleti kuvvetle savurarak). İyice indirmek. Rasgele vurmak.

Wedding ceremony : Evlilik töreni. Bir çiftin ailesi ve arkadaşları önünde evlilik yemini ettikleri tören. Evlenme merasimi. Evlenme töreni. Nikah töreni.

Volitional : İradeli. İrade ile ilgili. Volitif.

Disposed : İstekli. Atılmış. Eğilimli. Hevesli. Niyetli. Mütemayil. Hazır. Meyilli.

Widdling synonyms : willing and able, ceremonial occasion, hymeneals, observance, temperament, happy, consenting, peeing, ready, fain, nuptials, disposition, micturition, prepared, tinkle, ceremony, inclined.

Widdling zıt anlamlı kelimeler, Widdling kelime anlamı

Involuntary : İradedışı. İstemeyerek yapılan. İstemeden yapılan. İstemeyerek. Bilinçsizce yapılan. İstenilmeden yapılan. İstençdışı. İstemsiz. Gönülsüz yapılan. İrade dışı.

Unready : Ağırkanlı. Çabuk davranmayan. Hazırlıksız. Hazır değil. Hazır olmayan.

Unwilling : Kafasının dikine giden. Gönülsüz. Hevessiz. Zoraki. Boyun eğmeyen. İsteksiz. İnatçı.

Widdling antonyms : disinclined, defiant, increasing.